Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Miracle Mud

Written on October 7, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Miracle Mud Miracle Mud (โคลนมหัศจรรย์) ประโยคภาษาอังกฤษ Some years ago, when my father became partially paralyzed, I bought him a motorized wheelchair. แปลภาษาอังกฤษเป็นไท�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A serving man on his mistress

Written on October 6, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A serving man on his mistress By Anonymous A serving man on his mistress (ชายผู้รับใช้สาวคนรัก) ประโยคภาษาอังกฤษ My mistress loves no woodcocks Yet loves to pick the bones. My mistress loves no jewe...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง False though she be

Written on October 6, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง False though she be By William Congreve (1670-1729) False though she be (แม้หล่อนลวงหลอก) ประโยคภาษาอังกฤษ False though she be to me and love I’ll ne’er purse revenge For still the charmer I approve, Thou...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A walk through my dreams

Written on October 3, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A walk through my dreams By Virginia Wonder A walk through my dreams (การเดินผ่านไปในความฝัน) ประโยคภาษาอังกฤษ Thinking of you sets my mind free As if I’m dolphin swimming in the open sea Ever...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง When we two parted

Written on October 2, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง When we two parted By G. Gordon, Lord Byron (1788-1824) When we two parted (เมื่อเราสองพรากจากกัน) ประโยคภาษาอังกฤษ When we two parted in silence and tears, Half broken-hearted to sever for years,...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Once we played

Written on October 1, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Once we played Once we played (ครั้งหนึ่งเราได้เริงเล่น) By Mathide Blind (1841-96) ประโยคภาษาอังกฤษ Once we played at love together, Played it smartly, if you please; Lightly, as a windblow...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Former days

Written on September 30, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Former days Former days (ในวันเก่าก่อน) By Bhartrhari ประโยคภาษาอังกฤษ In former days we’d both agree That you were me, and I was you. What has now happened to us two, That you are you and I am me? แปลภ...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Of pearls and stars

Written on September 30, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Of pearls and stars Of pearls and stars (ไข่มุกและดวงดาว) By Heinrich Heine ประโยคภาษาอังกฤษ The pearly treasures of the sea, The lights that spatter heaven above, More precious than these wonders are My hear...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Song

Written on September 29, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Song Song (ลำนำเพลง) By Anne Wharton (1659-85) ประโยคภาษาอังกฤษ How hardly I concealed my tears, How oft did I complain! When, many tedious days, my fears Told me I loved in vain. แปลภาษาอังกฤษเ...

Continue reading
© Copyright 2020