แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Gifts

Gifts
(ของกำนัล)

By Juliana Horatia Ewing (1841-85)

ประโยคภาษาอังกฤษ

You ask me what since we must part

You shall bring back to me.

Bring back a pure and faithful heart

As true as mine to thee.

แปลอังกฤษเป็นไทย

เธอถามฉันว่าอะไรในเมื่อเราต้องแยกกัน

เธอจะนำกลับมาให้ฉัน

นำกลับมาซึ่งหัวใจที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์

จริงแท้เท่ากับของฉันที่มีต่อเธอ

ประโยคภาษาอังกฤษ

You talk of gems from foreign lands,

Of treasure spoil, and prize.

Ah love! I shall not search your hands

But look into your eyes.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

เธอพูดคุยถึงเรื่องเพชรนิลจินดาจากต่างแดน

เกี่ยวกับสมบัติ, ผลประโยชน์, และรางวัล

อาความรัก! ฉันจะไม่มองหามือของเธออีก

ได้แค่มองดูที่ดวงตาของเธอ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

faithful (adj.) ซื่อสัตย์

Search (v.) ค้นหา, มองหา

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจากบทกวีนี้

Since เป็นคำสันธาน แปลว่า “ในเมื่อ” คำชนิดนี้ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคเพื่อให้ดูดีขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้โยงใยความหมายเข้าด้วยกันแต่อย่างใด

Spoils แปลว่า “ผลประโยชน์หรือกำไร” ความจริงคำนี้ต้องลงท้าย s เสมอ และเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ แต่บทกวีนี้กลับไม่มี s แฮะ คิดเสียว่าผู้ประพันธ์เจตนาก็แล้วกัน