แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง False though she be

By William Congreve (1670-1729)

False though she be
(แม้หล่อนลวงหลอก)
ประโยคภาษาอังกฤษ
False though she be to me and love
I’ll ne’er purse revenge
For still the charmer I approve,
Though I deplore her change.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
แม้หล่อนลวงหลอกฉันและกับความรัก
ฉันก็ไม่เคยติดตามเพื่อการแก้แค้น
เพราะยังคงเป็นเจ้าเสน่ห์ที่ฉันยอมรับ
แม้ว่าฉันเสียใจต่อการเปลี่ยนแปลงของหล่อน

ประโยคภาษาอังกฤษ
In hours of bliss we oft have met;
They could not always last;
And though the present I regret,
I’m grateful for the past
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในห้วงเวลาของความสุขสำราญเราพบกันตลอด
มันไม่สามารถคงมั่นต่อๆไป
และแม้ว่าในปัจจุบันฉันเศร้าเสียใจ
ฉันก็รู้สึกขอบคุณต่ออดีตที่ผ่านมา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

false (adj.) ลวง, ไม่ซื่อ, ไม่จริง

pursue (v.) ติดตาม

Revenge (n.) การแก้แค้น

Charmer (n.) คนที่มีเสน่ห์ชวนหลง

approve (v.) ยอมรับ, เห็นด้วย

Deplore (v.) เสียใจต่อ….

bliss (n.) ความสุขสำราญ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

deplore กริยาคำนี้เราสามารถตามด้วยคำที่เป็นกรรมได้เลยโดยไม่ต้องใส่คำเชื่อม เช่น about เข้าไปเพื่อให้เป็น deplore about เพราะความหมายภาษาอังกฤษมันคือ regret about (เสียใจเกี่ยวกับ) อยู่ในตัวแล้ว เหมือนคำว่า repeat ซึ่งคนไทยชอบพูดผิดเป็น repeat again กันอยู่เรื่อย ซึ่งคำว่า repeat ก็คือ say again อยู่ในตัว ระวังอย่าปล่อยไก่ออกไปให้ใครจับไปกินอีกล่ะ

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

1. Those products are false.
(สินค้าเหล่านั้นเป็นของปลอมแปลง)

2. The police pursued the stolen car along the road.
(ตำรวจได้ติดตามรถที่ถูกขโมยไปตามท้องถนน)

3. I am grateful for your help.

(ผมรู้สึกเป็นพระคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณ)