แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A walk through my dreams

By Virginia Wonder

A walk through my
dreams

(การเดินผ่านไปในความฝัน)
ประโยคภาษาอังกฤษ
Thinking of you sets my mind free
As if I’m dolphin swimming
in the open sea
Everytime I read your words
I suddenly hear a thousand singing birds
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
การคิดถึงเธอปล่อยจิตใจฉันให้อิสระ
เหมือนกับฉันเป็นปลาโลมาแหวกว่าย
อยู่ในท้องทะเลที่เปิดกว้าง
ทุกครั้งที่ฉันอ่านคำพูดของเธอ
ฉันก็ได้ยินเสียนงนกร้องนับพันในทันใด

ประโยคภาษาอังกฤษ
I dream of the day when we will finally meet
I picture us horseback riding on the beach
When the breeze rushes through our hair
Is when we realize pair
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันฝันถึงวันที่เราจะพบกันในที่สุด
ฉันนึกถึงภาพของเราขี่ม้าอยู่บนชายหาด
ตอนที่สายลมพันโบกเส้นผมของเรานั้น
เราเป็นคู่ขวัญอันเลอเลิศ
ประโยคภาษาอังกฤษ
Walking hand in hand barefoot on the sand
We hear the loud love tunes of a nearby band
Knowing that our destiny with each other
Is meant for us to be together, forever
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เดินเกี่ยวก้อยกันเท้าเปล่าอยู่บนพื้นทราย
เราได้ยินเสียงรักของวงดนตรีดังอยู่ใกล้
รูดีว่าพรหมลิขิตซึ่งกันและกันของเรา
เป็นที่มุ่งมาดสำหรับเราร่วมกัน, ตลอดไป
ประโยคภาษาอังกฤษ
As out eternal love blooms
Like a flower in spring
Our love and happiness with each other
Will be promising
As I learn about you and you learn about me
And as we discover we were meant to be
We’ll sit beneath the stars
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ขณะที่ความรักอมตะของเราเบ่งบาน
เหมือนไม้ดอกหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ
รักและความสุขของเราซึ่งกันและกัน
จะเปี่ยมด้วยความหวัง
ขณะที่ฉันเรียนรู้เธอและเธอเรียนรู้ตัวฉัน
และขณะที่เราพบว่าเราเป็นที่มุ่งหมายให้เป็นไป
เราจะนั่งอยู่ใต้หมู่ดวงดาว
ประโยคภาษาอังกฤษ
With the love we share
And know that for each other
We will always care
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
กับความรักที่เราทั้งสองร่วมแบ่งปัน
และรู้ดีว่าเพื่อกันและกันนั้น
เราจะใส่ใจสนใจตลอดไป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Set (v.) เป็นเหตุให้อยู่ในสภาวะ

Open (adj.) เปิดกว้าง

Finally (adv.) ในที่สุด, ในท้ายสุด

Picture (v.) นึกถึงภาพ

Terrific (adj.) เลอเลิศ, สุดยิ่งใหญ่

Promissing (adj.) เต็มไปด้วยความหวัง, สดใส

nearby (adj.) ไม่ห่างไกล

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Barefoot เป็นกริยาวิเศษณ์หรือคุณศัพท์ก็ได้ และจะต้องเป็นเอกพจน์เสมอ เช่น

The children are running barefoot in the sand.

(พวกเด็กๆ กำลังวิ่งเท้าเปล่าอยู่บนพื้นทราย)

อย่างนี้ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ ขยายกริยา “วิ่ง” เพื่อให้เห็นว่า “วิ่งอย่างไร”

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

1. Finally, I would like to say….
(ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากจะพูดว่า….)

2. She lives at a nearby apartment.
(หล่อนอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไม่ไกลนัก)

3. It’s promising sign.
(มันเป็นสัญญาณที่เป็นนิมิตดี)