แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Once we played

Once we played
(ครั้งหนึ่งเราได้เริงเล่น)
By Mathide Blind (1841-96)
ประโยคภาษาอังกฤษ
Once we played at love together,
Played it smartly, if you please;
Lightly, as a windblown feather,
Did we stake a heart apiece.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ครั้งหนึ่งเราเคยเริงเล่นกับความรักด้วยกัน
เล่นกับมันอย่างองอาจ, หากคุณพอใจ
อย่างแผ่วพลิ้ว ดังขนนกที่ถูกลมพัดปลิว
เราได้เดิมพันหนึ่งครั้งกับหัวใจหนึ่งดวงถูกไหม?
ประโยคภาษาอังกฤษ
Oh, it was delicious fooling!
In the hottest of the game,
Without thought of future cooling,
All too quickly burned Life’s flame.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
โอ, มันเป็นการหยอกล้อที่ออกรสชาติ
ในจุดที่เร่าร้อนที่สุดของเกมขันต่อ
ขาดซึ่งความคิดของความเยือกเย็นในอนาคต
ทั้งหมดได้เผาไหม้เปลวไฟแห่งชีวิตรวดเร็วเกินไป
ประโยคภาษาอังกฤษ
In this give-and-take of glances,
Kisses sweet as honey dews,
When we played with equal chances,
Did you win, or did I lose?
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
การให้และการรับแห่งการแลมองครั้งนี้
การจุมพิตช่างแสนหวานซึ้งดังหยดน้ำผึ้ง
ขณะที่เราเริงเล่นด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกันนั้น
คุณชนะ, หรือฉันสูญเสีย?

เค้าโครงภาษาอังกฤษ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทของกวีที่ฝากไว้ซึ่งข้อคิด

อันล้ำลึกของสิงที่มนุษย์ทุกคนต้องพานพบ ความรัก

ก็เป็นเช่นนี้แล เอ้าเชิญท่านช่วยกันคิดต่อก็แล้วกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

smartly (adv.) อย่างทระนง, อย่างสง่าผ่าเผย

please (v.) พึงพอใจ

lightly (adv.) อย่างแผ่วเบา

stake (v.) วางเดิมพัน, พนัน

delicious (adj.) อร่อย, ออกรสชาติ

equal (adj.) เท่าเทียมกัน

dew (n.) หยดน้ำที่เกิดจากการระเหย

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

give-and-take เป็นการเอาคำกริยามาเรียงต่อให้เป็นรูปของคำนามผสม “การให้และการรับ”

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

It is difficult to please everybody.

(มันยากนะที่จะเอาใจคนทุกคน)