แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Former days

Former days
(ในวันเก่าก่อน)
By Bhartrhari
ประโยคภาษาอังกฤษ
In former days we’d both agree
That you were me, and I was you.
What has now happened to us two,
That you are you and I am me?
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในวันเก่าก่อนเราทั้งสองต่างก็เห็นพ้อง
ว่าเธอคือฉัน, และฉันก็คือเธอ
แต่บัดนี้อะไรเกิดขึ้นกับราทั้งสองแล้ว
ซึ่งเธอก็คือเธอและฉันก็คือตัวฉัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

former (adj.) แต่ก่อน, ผ่านมา

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

both เป็นกริยาวิเศษณ์ ใช้ขยายความหมายให้เห็นว่า “เป็นอย่างไร” (เป็นทั้งคู่)

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

1. He’s the former world champion.
(เขาคืออดีตแชมป์เปี้ยนโลก)