แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Miracle Mud

Miracle Mud
(โคลนมหัศจรรย์)

ประโยคภาษาอังกฤษ

Some years ago, when my father became partially paralyzed, I bought him a motorized wheelchair.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

หลายปีที่ผ่านมา เมื่อพ่อของฉันเป็นอัมพาต ฉันก็ซื้อเก้าอี้รถเข็นมีเครื่องยนต์ (สำหรับผู้ป่วย) ให้พ่อ

ประโยคภาษาอังกฤษ

In nice weather he enjoyed riding it around the Hague, where he lived, but in the winter he stored it in my brother in-law’s garage several miles away.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ในวันที่อากาศดี พ่อสนุกกับการขับมันรอบๆ บ้านที่เขาอยู่ แต่ในฤดูหนาวเขาเก็บมันไว้ในโรงเก็บรถของน้องเขยของฉันซึ่งอยู่ห่างไปหลายไมล์

ประโยคภาษาอังกฤษ

One spring day I decided to drive the wheelchair to my father’s house.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง ฉันตัดสินใจขับรถเก้าอี้รถเข็นที่มีเครื่องยนต์ไปยับบ้านพ่อของฉัน

ประโยคภาษาอังกฤษ
So a friend took me to the garage on his motorcycle and waited to lead me home.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

เพื่อนของฉันขี่มอเตอร์ไซด์ไปส่งฉันที่โรงเก็บรถและคอยส่งฉันกลับบ้าน

ประโยคภาษาอังกฤษ

I practiced with the wheelchair for a few minutes, and, when I had the hang of it, we started down a road that had a canal on each side.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ฉันใช้เวลาจัดการกับเก้าอี้ที่มีเครื่องยนต์ 2-3 นาทีในการผูกและแขวนมัน เราอยู่บนถนนซึ่งมีลำคลองทั้งสองฝั่ง

ประโยคภาษาอังกฤษ

Things went well for the first half mile, but when I came off a bridge, I encountered an oncoming car and panicked.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในระยะทางครึ่งไมล์แรก แต่เมื่อข้ามสะพาน แนพบกับรถที่กำลังแล่นมาและฉันรู้สึกกลัว

ประโยคภาษาอังกฤษ

I lost control of the wheelchair and plunged into a canal, where I ended up standing in waist-deep water beside the wheelchair, which was stuck in the mud.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ฉันควบคุมเก้าอี้ที่มีเครื่องยนต์ไม่ได้และตกลงไปในคลอง เมื่อฉันยืนขึ้นข้างเก้าอี้ที่จมในโคลนในน้ำซึ่งลึกถึงเอว

ประโยคภาษาอังกฤษ

As I turned around, I saw my friend waving to me. About 20 cars had stopped, and people were running my way.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ขณะที่ฉันมองไปรอบๆ ฉันเห็นเพื่อนโบกมือให้ฉัน มีรถประมาณ 20 คันหยุด และคนในรถวิ่งมาที่ฉัน

ประโยคภาษาอังกฤษ

They started to pull the wheelchair free, and when I began to walk out of the water, I heard cries of, “Where’s the invalid?” and “It’s a miracle!”

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

พวกเขาช่วยยกเก้าอี้ขึ้นจากโคลน เมื่อฉันเริ่มพูดและเดินขึ้นจากน้ำฉันได้ยินเสียงร้องว่า คนเจ็บอยู่ไหน และ มหัศจรรย์เหลือเกิน

ประโยคภาษาอังกฤษ

We told my father that his wheelchair had nearly been famous for finding mud that heals.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

เราบอกพ่อของฉันว่า เก้าอี้ของเขามีชื่อเสียงเนื่องจากค้นพบโคลนวิเศษที่สามารถรักษาโรคได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Paralyzed (noun) อัมพาต

Mud (noun) โคลน

Miracle (adj.) มหัศจรรย์

Encountered (verb) เผชิญ

Panicked (verb) กลัว

Plunged (verb) ตกลงไปใน

Invalid (noun) คนเจ็บ

Lost Control ควบคุมไม่ได้

Waving (verb) โบกมือ