แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Song

Song
(ลำนำเพลง)
By Anne Wharton (1659-85)
ประโยคภาษาอังกฤษ
How hardly I concealed my tears,
How oft did I complain!
When, many tedious days, my fears
Told me I loved in vain.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันเก็บซ่อนน้ำตาเอาไว้ยากเย็นเสียกระไร
บ่อยแค่ไหนนะที่ฉันได้ตัดพ้อ!
ก็ในตอน, วันเวลาอันน่าเบื่อ, ความกลัว
ได้บอกกับฉันว่าฉันรักอยู่ในความล้มเหลว
ประโยคภาษาอังกฤษ
But now my joys as wild are grown,
And hard to be concealed;
Sorrow may take a silent moan,
But joy will be revealed.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
แต่บัดนี้ความปรีดาสุดเริงโลดถูกก่อเกิดขึ้น
และยากนักที่จักปกปิดเอาไว้
ความเสียใจอาจทำให้เกิดการคร่ำครวญเงียบๆ
และความยินดีซิจะถูกเปิดเผยออกมา
ประโยคภาษาอังกฤษ
I tell it to the bleating flocks,
To every stream and tree;
And bless the hollow murmuring rocks
For echoing back to me.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันบอกมันกับบรรดาฝูงแกะ
กับลำธารและต้นไม้ทุกต้น
และอธิฐานต่อกลุ่มหินโพรงกระซิบ
เพื่อการสะท้อนเสียงกลับมาหาฉัน
ประโยคภาษาอังกฤษ
Thus you may see with how much joy
We want, we wish, believe;
‘Tis hard such passion to destroy
But easy to deceive.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เช่นนี้เธอก็อาจเห็นถึงความยินดีขนาดไหน
ที่เราต้องการ, ปรารถนา, และเชื่อ
ว่ามันยากนะสำหรับกิเลสอย่างนี้ที่จะทำลาย
แต่ง่ายที่จะล่อลวงใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Conceal (v.) เก็บซ่อนเอาไว้

Tedious (adj.) น่าเบื่อ

Reveal (v.) เปิดเผย

Moan (n.) เสียงครวญคราง

Bleating เสียงแกะร้อง

Flocks (n.) ฝูงต่างๆ ของสัตว์

Murmuring กระซิบเสียง

Hollow (adj.) โพรง