Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a3

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Once we played

Written on October 1, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Once we played Once we played (ครั้งหนึ่งเราได้เริงเล่น) By Mathide Blind (1841-96) ประโยคภาษาอังกฤษ Once we played at love together, Played it smartly, if you please; Lightly, as a windblow...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Former days

Written on September 30, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Former days Former days (ในวันเก่าก่อน) By Bhartrhari ประโยคภาษาอังกฤษ In former days we’d both agree That you were me, and I was you. What has now happened to us two, That you are you and I am me? แปลภ...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Of pearls and stars

Written on September 30, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Of pearls and stars Of pearls and stars (ไข่มุกและดวงดาว) By Heinrich Heine ประโยคภาษาอังกฤษ The pearly treasures of the sea, The lights that spatter heaven above, More precious than these wonders are My hear...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Song

Written on September 29, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Song Song (ลำนำเพลง) By Anne Wharton (1659-85) ประโยคภาษาอังกฤษ How hardly I concealed my tears, How oft did I complain! When, many tedious days, my fears Told me I loved in vain. แปลภาษาอังกฤษเ...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง How do I love thee?

Written on September 29, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง How do I love thee? How do I love thee (ฉันรักเธอเช่นไร) By Elizabeth Browning (1806-1861) ประโยคภาษาอังกฤษ How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breath and height แปล�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The rain

Written on September 28, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The rain By Curlis J. Adams ประโยคภาษาอังกฤษ The rain starts to patter, listen to it chatter. On the roofs, and on the walks แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย สายฝนเริ่มตกเปาะแ�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง You Smiled

Written on September 27, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง You Smiled By Walter Savage Landor You smiled (ยิ้มลวงหลอก) ประโยคภาษาอังกฤษ You smiled, you spoke and I believe, By every word and smile-deceived. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เธ�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I thank God he sent you to me

Written on September 27, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I thank God he sent you to me By Celina. ประโยคภาษาอังกฤษ I thank God he sent you to me. For you and I were meant to be. We have a bond too strong to break, We have a love no one can take. แปลภาษาอังกฤษเป็�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Savers given tax waiver

Written on September 26, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Savers given tax waiver Savers given tax waiver (ผู้ฝากเงินไม่ต้องเสียภาษี) ประโยคภาษาอังกฤษ The Finance Ministry has waiver the tax on interest earnings of up to 20,000 baht a year from c...

Continue reading
© Copyright 2020