แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The rain

By Curlis J. Adams

ประโยคภาษาอังกฤษ
The rain starts to patter, listen to it chatter.
On the roofs, and on the walks
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
สายฝนเริ่มตกเปาะแปะ, พังมันจ๊อกๆซิ
บนหลังคาแลบนทางเดิน
ประโยคภาษาอังกฤษ
Listen to it, as it talks.
The sun, covered, no longer shines,
Listen to it as it cries.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฟังมันดูซิ, ขณะที่มันพูดคุย
ดวงอาทิตย์, ถูกปกคลุม, ไม่ส่องแสงอีกแล้ว
ฟังมันดูซิในขณะที่มันร่ำไห้
ประโยคภาษาอังกฤษ
It could rain for days, and I wouldn’t care.
I‘ll just watch it, sitting in this chair.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
มันสามารถตกได้เป็นวันๆ และฉันจะไม่แคร์
ฉันจะแค่เฝ้าดูมัน, นั่งอยู่บนม้านั่งนี่แหละ
ประโยคภาษาอังกฤษ
Just watching it fall from the sky.
Who does the sun have to cry?
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
แค่เฝ้ามองมันตกจากท้องฟ้า
ทำไมหนอดวงอาทิตย์จึงต้องร้องไห้ด้วย?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Patter (v.) ส่งเสียงเปาะแปะ

Chatter (v.) ส่งเสียนงจ๊อกๆ, ส่งเสียงเป็นจังหวะสั้นๆติดๆกัน

Walks (n.) ที่สำหรับเดินเท้า

no longer ไม่อีกต่อไป

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

I’ll just watch it, sitting on this chair.

ขอให้สังเกตว่า sitting คือ คำกริยาที่จำเป็นต้องแปลงให้เป็นคำขยายความโดยการเติม ing เพราะถ้าใช้ sit เฉยๆ ก็จะเป็นกริยาเพียวๆ ไม่สามารถอยู่รวมในประโยค เนื่องจากมี watch เป็นกริยาของประธานไปแล้ว ลักษณะนี้ควรจำไว้เป็นพิเศษ จะช่วยเขียนต่อคำพูดให้ราบรื่นโดยไม่ติดขัดและไม่ผิดไวยากรณ์ด้วย

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

1. She stayed at home, lying in bed the whole afternoon.

(หล่อนพักอยู่ที่บ้าน, นอนแกร่วอยู่บนเตียงตลอดบ่ายเลย)

2. The rain is pattering on the window panes.
(ฝนตกเสียงเปาะแปะอยู่ที่บ้านหน้าต่าง)