แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง You Smiled

By Walter Savage Landor

You smiled
(ยิ้มลวงหลอก)
ประโยคภาษาอังกฤษ
You smiled, you spoke and I believe,
By every word and smile-deceived.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เธอได้ยิ้ม, ได้พูดแล้วฉันก็เชื่อ
โดยทุกคำพูดและรอยยิ้มนั้น–ลวงหลอก
ประโยคภาษาอังกฤษ
Another man would hope no more;
Nor hope I-what I hoped before.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชายอีกคนหนึ่งคงจะไม่หวังต่อไปอีก
ฉันก็ไม่เช่นกัน, ในสิ่งที่หวังมาก่อน
ประโยคภาษาอังกฤษ
But let not this last wish be vain;
Deceive, deceive me once again!
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
แต่อย่าปล่อยให้ความหวังนี้สูญเปล่าเลยน่ะ
หลอกเลย, หลอกฉันอีกสักครั้งเถิด !

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Vain คำนี้เป็นคุณศัพท์แปลว่า “ลมๆ แล้งๆ” หรือ “ไร้ประโยชน์” และหากคุณไปเจอวลี in vain ไม่ได้แปลว่า vain เป็นคำนามนะ แต่เป็นสำนวนภาษา แปลว่า “ไม่ได้ผล” หรือ “ล้มเหลว”

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

1. Not a boy nor a girl can do that.
(ไม่เลยทั้งเด็กชายและเด็กหญิงทำสิ่งนั้นได้)