แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง How do I
love thee?
How do I love thee
(ฉันรักเธอเช่นไร)
By Elizabeth Browning (1806-1861)
ประโยคภาษาอังกฤษ
How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breath and height
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักเธอเช่นไร? ขอให้ฉันนับซึ่งวิธีการ
ฉันรักเธอเท่าความตาย, ลมหายใจและความสูง
ประโยคภาษาอังกฤษ
My soul can reach, When feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ซึ่งจิตใจสามารถไปถึง, ในยามที่รู้สึกเหินห่าง
จวบจนสิ้นสุดของมนุษย์และเทพอันล้ำเลิศ
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love thee to the level of everyday’s
Most quite need, by sun and candlelight.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักเธอจนถึงระดับในทุกๆวัน
ของความต้องการเงียบๆ, ใต้อาทิตย์และแสงเทียน
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love thee freely, as men strive for Right.
I love thee purely, as they turn from Praise.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักเธออย่างอิสระ,
เช่นมนุษย์ดิ้นรนเพื่อสิทธิ
ฉันรักเธออย่างบริสุทธิ์,
เช่นพวกเขาเมินการเยินยอ
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love thee with the passion put to use
In my old grief’s, and with my childhood’s faith.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักเธอด้วยแรงปรารถนาโน้มนำให้เป็นผล
ในความเศร้าโศกเดิมๆ,
และกับความเชื่อมั่นในวัยเด็ก
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints, — I love thee with the breath,
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักเธอด้วยความรักที่ฉันรู้สึกว่าสูญเสีย
ไปกับผู้ศรัทธาที่ล่วงลับ,
ฉันรักเธอด้วยลมหายใจ
ประโยคภาษาอังกฤษ
Smiles, tears, of all my life! and, if God choose,
I shall but love thee better after death.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
รอยยิ้ม, น้ำตาของชีวิตทั้งหมด,
และถ้าพระเจ้าเลือก
ฉันก็จะรักเธอให้ดีขึ้นอีกหลังจากความตาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Grace (n.) ผู้ศักดิ์สิทธิ์

Strive (v.) ดิ้นรน, ต่อสู้

Praise (n.) การกล่าวสรรเสริญเยินยอ

Saints (n.) ผู้ทรงศีลที่ล่วงลับไปแล้ว

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Out of เป็นบุรพบทผสม (มี 2 ตัวมาด้วยกัน) แปลว่า อยู่ห่างจาก out of sight ห่างจากการแลเห็น, นอกสายตา, ห่างตา

put to use (สำนวน) ทำให้เกิดผล

turn from เปลี่ยนแปลงจาก

let me เป็นการขออนุญาต (ขอให้ฉัน….)

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสนทนา

1. Let me have a look, please.
(ขอให้ฉันดูหน่อยนะ)

2. That design is out of fashion.
(ดีไซน์แบบนั้นล้าแฟชั่นแล้ว)