Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a3

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Stupid cupid

Written on October 9, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Stupid cupid Stupid cupid (กามเทพโง่เง่า) ประโยคภาษาอังกฤษ Stupid cupid, you’re a real mean guy I’d like to clip your wings, so you can’t fly I’m in love and it’s crying shame And I know that you’re t...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Miracle Mud

Written on October 7, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Miracle Mud Miracle Mud (โคลนมหัศจรรย์) ประโยคภาษาอังกฤษ Some years ago, when my father became partially paralyzed, I bought him a motorized wheelchair. แปลภาษาอังกฤษเป็นไท�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A serving man on his mistress

Written on October 6, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A serving man on his mistress By Anonymous A serving man on his mistress (ชายผู้รับใช้สาวคนรัก) ประโยคภาษาอังกฤษ My mistress loves no woodcocks Yet loves to pick the bones. My mistress loves no jewe...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง False though she be

Written on October 6, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง False though she be By William Congreve (1670-1729) False though she be (แม้หล่อนลวงหลอก) ประโยคภาษาอังกฤษ False though she be to me and love I’ll ne’er purse revenge For still the charmer I approve, Thou...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A walk through my dreams

Written on October 3, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A walk through my dreams By Virginia Wonder A walk through my dreams (การเดินผ่านไปในความฝัน) ประโยคภาษาอังกฤษ Thinking of you sets my mind free As if I’m dolphin swimming in the open sea Ever...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง When we two parted

Written on October 2, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง When we two parted By G. Gordon, Lord Byron (1788-1824) When we two parted (เมื่อเราสองพรากจากกัน) ประโยคภาษาอังกฤษ When we two parted in silence and tears, Half broken-hearted to sever for years,...

Continue reading
© Copyright 2020