Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง How do I love thee?

Written on September 29, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง How do I love thee? How do I love thee (ฉันรักเธอเช่นไร) By Elizabeth Browning (1806-1861) ประโยคภาษาอังกฤษ How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breath and height แปล�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The rain

Written on September 28, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The rain By Curlis J. Adams ประโยคภาษาอังกฤษ The rain starts to patter, listen to it chatter. On the roofs, and on the walks แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย สายฝนเริ่มตกเปาะแ�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง You Smiled

Written on September 27, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง You Smiled By Walter Savage Landor You smiled (ยิ้มลวงหลอก) ประโยคภาษาอังกฤษ You smiled, you spoke and I believe, By every word and smile-deceived. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เธ�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I thank God he sent you to me

Written on September 27, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I thank God he sent you to me By Celina. ประโยคภาษาอังกฤษ I thank God he sent you to me. For you and I were meant to be. We have a bond too strong to break, We have a love no one can take. แปลภาษาอังกฤษเป็�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Savers given tax waiver

Written on September 26, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Savers given tax waiver Savers given tax waiver (ผู้ฝากเงินไม่ต้องเสียภาษี) ประโยคภาษาอังกฤษ The Finance Ministry has waiver the tax on interest earnings of up to 20,000 baht a year from c...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Since I met you

Written on September 25, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Since I met you Since I met you (ตั้งแต่ฉันได้พบคุณ) By Courtney Badley ประโยคภาษาอังกฤษ Since I met you, I’ve been soaring high From the grass on the earth to the clouds in the sky. แปลภา�...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Love doesn’t last forever

Written on September 25, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Love doesn’t last forever By Kristi k. ประโยคภาษาอังกฤษ You said you loved me more than the stars In the skies, but I know those were just lies. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย คุณบอกว่าร...

Continue reading
© Copyright 2020