แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Love doesn’t last forever

By Kristi k.

ประโยคภาษาอังกฤษ
You said you loved me more than the stars
In the skies, but I know those were just lies.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
คุณบอกว่ารักฉันมากกว่าหมู่ดาวในท้องฟ้า
แต่ฉันรู้ดีว่านั่นคือคำโกหกหลอกลวง
ประโยคภาษาอังกฤษ
I gave you my heart.
How was I to know you
would tear it apart?
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันได้มอบหัวใจให้คุณไป
ฉันจะรู้ได้หรือว่าคุณจะทำลายมันลงไป?
ประโยคภาษาอังกฤษ
I never thought love could end so bad.
I don’t think it
would make you do sad.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันมิเคยคิดว่าความรักสิ้นสุดได้แย่ขนาดนั้น
ฉันไม่คิดว่ามันทำให้คุณเศร้าเพียงนั้น
ประโยคภาษาอังกฤษ
At times I think I still love you
But, I’m not sure if
it’s true.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในตอนนี้ฉันคิดว่าฉันยังรักคุณอยู่
แต่,
ฉันก็ไม่มั่นใจว่ามันจริงหรือเปล่า

ประโยคภาษาอังกฤษ
When we were together you made me smile,
I remember those days, once in a while.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในยามที่เราอยู่ร่วมกันคุณได้ทำให้ฉันยิ้ม
ฉันยังจำได้ถึงวันเวลาเหล่านั้น, ในบางครั้ง
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love you but what I don’t see
Is how you quit
loving me.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักคุณแต่สิ่งที่ฉันมองไม่เห็น
ประโยคภาษาอังกฤษ
I thought love lasts forever.
I shouldn’t have
believed that…..
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันเคยคิดว่าความรักนั้นคงมั่นตลอดไป
ฉันไม่ควรไปเชื่อเช่นนั้นเลย…..


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

tear…apart (สำนวน) ทำลาย, ประจาน

end (กริยา) จบลง, สิ้นสุด

quit (v.) ไปจาก, หยุด, เลิกรา

last (กริยา) คงทน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

I’m not sure if it’s true

if เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป (โปรดสังเกตประโยคด้วย) และถ้าหากมันอยู่ตามหลังคำต่างๆ เช่น ask (ถาม), know (รู้), wonder (สงสัย) หรือ sure (แน่ใจ) ฯลฯ มันจะมีความหมายว่า “หรือไม่” คล้ายคำถามแต่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำถามข้างท้ายประโยแต่อย่างใด นอกจากรูปเป็นคำถาม

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษดังกล่าวไปสนทนา

1. Please don’t tear our friendship apart.
(กรุณาอย่าทำลายมิตรภาพของเรา)

2. Do you know if he’s married?

(คุณรู้หรือไม่ว่าเขาแต่งงานหรือยัง?)