แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Since I met you

Since I met you
(ตั้งแต่ฉันได้พบคุณ)
By Courtney Badley
ประโยคภาษาอังกฤษ
Since I met you, I’ve been soaring high
From the grass on the earth
to the clouds in the sky.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ตั้งแต่ฉันได้พบคุณ, ฉันทะยานขึ้นสูงลิ่ว
จากต้นหญ้าบนพื้นโลกสู่หมู่เมฆบนท้องนภา
ประโยคภาษาอังกฤษ
A hand to hold, a smile so dear
A heart that’s true, I have nothing to fear
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
มือหนึ่งไว้เกาะกุม, รอยยิ้มแสนน่ารัก
หัวใจที่จริงใจ, ฉันไม่มีสิ่งใดต้องกลัว
ประโยคภาษาอังกฤษ
You’re so special, a great boyfriend indeed
You’ll always be there if I’m ever in deed.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เธอช่างแสนพิเศษ, เป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่
คุณจะอยู่ที่นั่นเสมอหากว่าฉันอยู่ในความต้องการ
ประโยคภาษาอังกฤษ
I love you a lot, you’re my special guy
I hope we’re always together
And never have to say goodbye
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ฉันรักคุณมาก, คุณเป็นสหายพิเศษของฉัน
ฉันหวังว่าเราคงอยู่ร่วมกันเสมอ
และไม่มีวันกล่าวคำลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

soar (v.) ทะยานขึ้น, บินขึ้น

dear (adj.) เป็นที่รัก, น่าชื่นชม

guy (n.) บุคคล เป็นการเรียกแบบกันเอง ถ้าใช้เป็นทางการก็คือ person

นำคำศัพท์ไปสนทนา

1. They price of rice is soaring rapidly.

(ราคาข้าวสารกำลังถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว)

2. She is always dear to me.
(หล่อนน่ะเป็นที่รักใคร่ต่อฉันเสมอ)