Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม

Written on August 5, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม การเขียนคำประสมนี้ ถ้าว่ากันในทางหลักภาษาจริงๆแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Infinitive Without to

Written on August 2, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Infinitive Without to การใช้ Infinitive Without “to” ถาม : Bare-Infinitive หรือ Infinitive Without to นำมาใช้เมื่อไร ขอให้อธิบายมาอย่างละเอียดด้วย ต...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเปลี่ยนสำหรับ Indirect Exclamations

Written on July 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเปลี่ยนสำหรับ Indirect Exclamations ถาม : เมื่อข้อความใน Direct Speech นั้นเป็นประโยคอุทาน (Exclamatory Sentence) หากทำเป็น Indirect Speech หร�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน

Written on July 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน เช่น ประโยคคำถามกับปร...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct หลายประโยครวมกันให้เป็น Indirect (Mixed Type)

Written on July 29, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct หลายประโยครวมกันให้เป็น Indirect (Mixed Type) ถาม : ถ้าข้อความใน Direct Speech นั้น มีประโยคหลายประโยครว�...

Continue reading

เรียนษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มี Yes หรือ No

Written on July 27, 2014 in Uncategorized

เรียนษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มี Yes หรือ No ถาม : ถ้าประโยค Direct Speech มี Yes, หรือ No หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech จะทำได้อย่างไร? ตอ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Questions

Written on July 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Questions ถาม : ถ้าข้อความในประโยค Direct Speech นั้นเป็นคำถาม หากเปลี่ยนเป็น Indirect Question จะทำได้อ�...

Continue reading
© Copyright 2020