Search by tag: %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 56 (End)

Written on September 21, 2014 in Uncategorized

 เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับ ศัพท์ช่าง หมดแล้วครับ ทั้งหมด 56 ตอน แต่ละตอนก็มีหลายคำ ครั้งต่อไปก็จะเป็นการลงในหมวดอื่นๆ ต่อไป หร�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 54

Written on September 14, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 54 Adze ผึ่งถากไม้ Anvil ทั่งตีเหล็ก Axe ขวาน Bit ดอกสว่าน Bolt นอตตัว...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 53

Written on September 13, 2014 in Uncategorized

มีเรื่องมาเตือนกันครับ สำหรับคนที่ทำงานจนลืมเวลาทั้งหลาย รวมทั้งเตือนตัวเองให้ขึ้นใจด้วยครับ ว่าอย่าทำงานเพลิน หรือ ทำกิ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 52

Written on September 10, 2014 in Uncategorized

สถาบันภาษาอังกฤษที่ดี อยู่ที่ไหน หากว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง เราคงจำเป็นจะต้องมองหา สถาบันภาษ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 51

Written on September 9, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 51 Pendentive ส่วนเริ่มของโดมมีแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลายเห�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 50

Written on June 22, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 50 Xenodocheum ห้องหรืออาคารพักรับรองแขกบ้านแขกเมืองในสถาปั�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 49

Written on June 22, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 49 Wagon ceiling เพดานรูปโค้งเหมือนประทุนรถ Wagon roof มีหลังคาโค้งเ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 48

Written on June 22, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 48 U-bolt สลักเกลียวโค้งงอรูปตัว U มีเกลียวที่ปลายสองข้าง �...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 47

Written on June 22, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 47 Table ตาราง, โต๊ะ Taenia, tenia แนวคาดหรือแถบอยู่เหนือ architrave ของเส�...

Continue reading
© Copyright 2020