เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 49

Wagon ceiling เพดานรูปโค้งเหมือนประทุนรถ

Wagon roof มีหลังคาโค้งเหมือนหลังคาสถานีรถไฟหัวลำโพง

Wainscot ไม้ประกับผนังตอนล่าง, เชิงผนังที่ประดับด้วยไม้

Walk-up อาคารสูงๆ เช่นอาคารที่พักอาศัยแบบห้องชุดที่ต้องเดินขึ้น โดยไม่มีลิฟท์

Wall ผนัง กำแพง

Wallbearer กำแพงรับ น.น.

Wall bed เตียงนอนที่พับติดผนัง

Wall garden สวนที่อยุ่ภายในกำแพงหิน

Wall hung water closet โถส้วมที่ห้อยติดผนัง มิได้วางบนพื้น

Wallpaper กระดาษ หรือวัสดุทำเทียมกระดาษใช้ปิดฝาหรือเพดานห้อง

Wall plate อเสสำหรับรับขื่อ

Wall string แม่บันไดตีซิดผนัง

Wall vent ช่องระบายอากาศในผนัง

Wardrobe, garderobe ห้องเก็บเสื้อผ้า

Warehouse โรงพัสดุ, โกดังสินค้า อาคารซึ่งใช้เก็บสินค้าหรือพัสดุเป็นส่วนใหญ่

Warren Truss ทรัสชนิดหนึ่ง

washable ซึ่งล้างได้โดยไม่ทำลายสี หรือผิว

Washbasin อ่างล้างหน้า

washroom ห้องล้างมือล้างหน้า ห้องชำระ ห้องน้ำ, ส้วม

Waste area พื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์

Waste pipe ท่อระบายน้ำทิ้ง

Water-cement ratio อัตราส่วนผสมของคอนกรีต ซึ่งมีน้ำ ซีเมนต์ หิน ทราย เป็นอัตราส่วนกัน

Water-cooling tower เครื่องทำความเย็นด้วยการหมุนเวียนของน้ำ มักวางไว้บนหลังคา ตั้งอยู่นึ่งหรือหลายที่

Water closet, W.C. โถส้วม, ห้องส้วม, ห้องซึ่งมีที่นั่ง, ส้วม

Water garden สระน้ำซึ่งปลูกพืชไม้น้ำ จัดเป็นสวนในบ่อ

Waterproof กันน้ำได้

Weather board กันสาด แผ่นไม้สำหรับกันฝนสาด

Weathering ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน

Wedge ลิ่ม

Wedgewood ware ภาชนะกระเบื้องดินเผาเคลือบ เนื้อละเอียด คิดทำโดยชาวอังกฤษชื่อ Wedgewood (1730-1795)

Weep hole รูน้ำไหลออกจากผนังหรือหน้าต่างสู่ภายนอกอาคาร

Web member โครงดั้ง, โครงถัก

Web saw ใบเลื่อย, เลื่อยใบบาง

Well, Wellhole ช่องว่างของช่วงบันได

Welsh cupboard ตู้เก็บของ ตอนล่างมีบานปิดเปิดตอนบนเป็นชั้นเปิดโล่ง

Wet rot ไม้ผุเกิดจากการเปียกๆแห้งๆตลอดเวลา

Wheat-car ลายแกะสลักเป็นรูปรวงข้าว บางทีทำเป็นภาพเขียนสี เฮปเปิลไวท์ชอบใช้ในงานตกต่างพนักเก้าอี้

Whispering gallery, whispering dome โดมขนาดใหญ่หรือโวลท์ซึ่งสะท้อนเสียง (ชนิดความถี่สูง) ไปตามผิวโค้งซึ่งเป็นเพียงเสียงกระซิบก็ยังได้ยิน

White wash น้ำปูนขาวใช้ทาผนัง

Wicker chair เก้าอี้หวาย อาจมีเบาะรองนั่งด้วย

Winders ชั้นบันไดเวียน เป็นรูปลิ่มตรงที่เลี้ยวกลับ

Winding stair บันไดเวียน

Wind load แรงลม

Window หน้าต่าง, ตู้กระจกหน้าร้าน

Window blind บานเกล็ดหน้าต่าง

Window box กระบอก 2 ข้างหน้าต่างสำหรับติดสายถ่วงบานกระจกหน้าต่างที่ชักขึ้นลงหรือปิดเปิด

Window curtain ม่านหน้าต่าง

Window display ตกต่างหน้าร้าน

Window frame วงกบหน้าต่าง กรอบปิดบานหน้าต่าง

Window head โครงวางเหนือวงกบหน้าต่าง

Window pane กระจกหน้าต่าง บานลูก หน้าต่าง

Windows sill ธรณีหน้าต่าง

Windsor chair เก้าอี้ไม้มีพนักวางมือสองข้างสูง

Wing chair เก้าอี้นั่งเล่น แพร่หลายในตอนปลายศตวรรษที่ 17 มีปีกยื่นออกมา 2 ข้างจากส่วนบนของพนักพิง เพื่อป้องกันกระแสลม ส่วนที่ยื่นออกมาเป็นปีก 2 ข้างนี้ ลักษณะคล้ายอานม้าเฮปเปิลไวท์จึงใช้คำว่า saddle cheek เป็นชื่อเก้าอี้นี้ บางแห่งเรียก เก้าอี้คุณปู่ ปัจจุบันยังคงนิยมใช้

Wing compass วงเวียนชนิดขาโค้ง มีควงอัดไม่ให้เคลื่อนที่

Winter green สีโศก

Wire ลวด

Wood ไม้

Wood chisel สิ่วสกัดไม้

Work bench ม้าทำงาน โต๊ะทำงานของช่างในโรงงาน

Work shop อาคารหรือห้องทำงานของช่าง

Wrench กุญแจปากตาย คีมปากกาสำหรับจับ

Wrought iron เหล็กตี ไม่ใช่เหล็กหล่อ ไม่มีสนิม ใช้ทำท่อน้ำ