เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 48

U-bolt สลักเกลียวโค้งงอรูปตัว U มีเกลียวที่ปลายสองข้าง สำหรับสวมแป้นเกลียวยึด

Ultramarine สีฟ้าเข้ม

Umber สีน้ำตาลไหม้, อำพัน

Ungula รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงกรวยตัดเฉียง

Unit หน่วย หนึ่งหน่วย วัสดุก่อสร้างซึ่งทำขึ้นเป็นชิ้นเดียวที่มีความสมบูรณ์ในตัว โดยประสงค์ให้เป็นส่วนของหน่วยประสม หรือของอาคาร หรือของโครงสร้าง เช่น อิฐ กระเบื้องทับหลัง ฯลฯ

Unscrew คลายเกลียวออก

Upholster จัดที่นั่งด้วยเบาะสปริง หนัง, จัดห้องด้วยพรม, ม่าน ฯลฯ

Upholsterer ช่างทำเบาะเก้าอี้บุหนัง, บุผ้า, ช่างตกแต่งห้อง

Upper storey ชั้นบนของอาคาร

Upright เสาตั้ง เคร่าตั้ง

Upstage ทางหลังเวที

Upstairs ชั้นบน

Urban ในเมือง

Urn ลายตกแต่งทำเป็นรูปกระถางดอกไม้แจกัน มักนำไปใช้เป็นรูปแกะสลักตามตู้ หรือหลังตู้หลังนาฬิกา เป็นต้น

Utensil เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน เช่น หม้อ กระทะ แปรง ฯลฯ

Utility furniture เครื่องเรือนในอังกฤษระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างอย่างประหยัดเพียงสนองประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว

Utility room ห้องทำงาน

Valhalla ปราสาท, สุสานฝังศพของชนแถบสแกนดิเนเวีย

Vallance, Valance ระบายผ้าม่าน

Valley ลักษณะเป็นร่องแนวบรรจบระหว่างหลังคาทั้ง 2 ที่ลาดเอียง

Valley rafter ตะเฆ่ราง

Vane เครื่องแสดงทิศทางลม ติดตั้งบนยอดหลังคาหรือยอดเสา

Varnish น้ำมันวานิชใช้ทาชักเงา

Variegation สีต่างๆที่ทาสลับกันเป็นลาย

Variegated fence รั้วไม้สลับสีหรือลวดลาย

Vase แจกัน มักนำมาใช้ในการตกแต่งหรือเขียน หรือแกะสลักเป็นรูปแจกัน นิยมกันมากในศตวรรษที่ 18

Vault หลังคาโค้ง ห้องที่มีหลังคาโค้ง

Vaultage ซุ้มประตูหรือหน้าต่างเป็นรูปโค้ง

Vein ลายในเนื้อไม้

Vellum กระดาษผนังเทียม

Veneer แผ่นไม้บางๆใช้ปะหรือติดกับเครื่องเรือนด้วยกาว สมัยก่อนใช้เลื่อยด้วยมือให้เป็นแผ่นบางๆ เราเรียกว่าไม้อัดหรือไม้วีเนียร์

Veneer saw เลื่อยตัดไม้อัดโดยเฉพาะ

Venetian bline มูลี่เกล็ดหน้าต่างหรือประตู ชักปิดเปิดได้

Venetian sheet กระเบื้องเกล็ด

Vent-hole ช่องระบายอากาศ ช่องรับอากาศ

Ventilation การระบายอากาศ ช่องลม

Ventilator เครื่องระบายอากาศ

Ventilator frame กรอบช่องลม

Ventilator upright ลูกกรงช่องลม

Verada (h) ระเบียง เฉลียง พะไลนอก เนื้อที่ภายนอก ซึ่งทำเป็นเพิงโถงเปิดโล่งด้านเดียวหรือหลายด้าน ยื่นออกไปจากอาคาร ใช้นั่งหรือเดินเล่น

Verdancy สีเขียวสด เขียวชอุ่ม

Verdigris สีเขียวสนิททองแดง, สีเขียวน้ำเงิน

Vemillion สีแดงชาด

Vertical ตั้งตรงขึ้นไป

Vertical line เส้นตั้ง

Vestibule ซุ้มประตู, ห้องติดกับห้องรับแขก, ช่องทางเดินผ่านห้องต่างๆ เนื้อที่พักรอก่อนเข้ายังห้องอื่นๆ

Vice, Vise ปากกาแทนสำหรับหนีบจับวัตถุ

Victorian รัชสมัยหนึ่งของอังกฤษ เรียกสมัยวิคตอเรีย ตั้งแต่กลาง-ปลาย-ศตวรรษที่ 19 ใช้เป็นชื่อเรียกยุคของเครื่องเรือน และสถาปัตยกรรมของอังกฤษ

Villa บ้านพักเล็กๆ นอกชานเมือง

Vinyl latex paint สีทาผนังที่ผสมด้วยกาว หรือยาง หรือน้ำ

Vinyl กระเบื้องยางปูพื้น

Violaceous สีม่วง

Violet เขียวสด

Viridian สีเขียวสด

Vis-à-vis เก้าอี้นั่ง 2 คน หันประจันหน้ากัน

Volute วงก้นหอยเหนือเสากรีก สมัยคลาสสิค

Voussoir ลิ่มก่อ แท่งรูปเหลี่ยมใช้ก่อเป็นโค้งตั้ง