เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 47

Table ตาราง, โต๊ะ

Taenia, tenia แนวคาดหรือแถบอยู่เหนือ architrave ของเสาดอริค

Tallboy ตู้สูงมีขา ใช้ใส่เสื้อผ้าชนิดแขวน

Tan สีน้ำตาล

Tapestry พรมถักหรือทออย่างงดงาม แขวนโชว์ไว้บนฝาผนัง ทำเป็นลวดลายดอกไม้ ทิวทัศน์ หรือรูปสัตว์ต่างๆ

Tawny สีน้ำตาลปนเหลือง

T-beam คานรูปตัว T

Teak ไม้สัก

Tea-table โต๊ะน้ำชา

Technical เกี่ยวกับวิชาช่าง

Technical term ศัพท์เฉพาะวิชา

Tee-square, T square ไม้ฉากรูปตัว T

Telephone booth ตู้โทรศัพท์

Tempera สีที่มีเนื้อสีผสมกับไข่แดง เป็นสีที่ทนทานมาก ระวังอย่าคิดว่าเป็นสีผสมน้ำ ซึ่งมักเรียกผิดๆว่าเป็นสีเทมเปอรา คือ สีน้ำ

Temple โบสถ์ วิหาร

Templet ไม้แบบ

Tender ใบเสนอราคา ใบประมูล

Tenon เดือย หรือ ปลายไม้ที่ปากไว้เป็นปากฉลาม สำหรับสวม

Tenpenny ขนาด หรือ น.น. ของตะปูขนาดหนึ่ง ซึ่งถือ น.น. =10 ออนซ์

Tensile strength กำลังต้านทานการดึง

Tension แรงดึง

Terra ดิน พื้นโลก

Terra blue ดินสีเขียว

Terrace ลาน เฉลียง ที่ราบเป็นชั้นลดหลั่น

Terracotta ดินเผา อิฐเผาสีแดง

Terraflex tile กระเบื้องปูพื้น ซึ่งทำด้วยยาง หรือ พลาสติก

Terrazza (it.) ลานหินที่เรียกกันว่าเทอเรซ

Thatch หลังคาจาก หลังคาแฝก

Theatre, theater ดรงมหรสพ

Three-corner ridge tile กระเบื้องครอบสันหลังคาสามมุมเป็นแบบตัว T และตัว Y

Three-dimensions 3 มิติ มีทั้งกว่าง ยาว หนา

Three-square file ตะไบสามเหลี่ยม

Threshold ธรณีประตู

Throat ร่องดักน้ำ

Tie โยง ชิ้นส่วนรับแรงดึง

Tie beam ขื่อ

Tie rod เหล็กยึดบันได หรือลูกนอน ซึ่งใช้แทนลูกตั้งของบันได

Tier ชั้น, ลดหลั่น

(Three tier roofing) หลังคาลดหลั่นกันลงมา 3 ชั้น

Tile กระเบื้องปูพื้น หรือกระเบื้องหลังคา

Tilting สะพานหนู ไม้รองรับกระเบื้องชายล่าง ซึ่งอยู่เหนือเชิงชาย

Timber ท่อนไม้, ซุง

Tint สีอ่อนๆ

Tip-up seat ที่นั่งกระดกได้อย่างในโรงภาพยนตร์

กรรมสิทธิ์ในที่ดินหน้าโฉนด

Toft ที่ดินปลูกสร้างเคหสถาน

Toilet ห้องเล็ก ห้องสุขา ห้องเล็กใช้ล้างหน้า

Toilet table โต๊ะเครื่องแป้ง

Toll gate ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการผ่าน

Tone down ทำสีให้จางลง

Tool เครื่องมือช่าง

Tooth plane กบฟันถี่ ใช้สำหรับไสพื้นหยาบ

Tower หอสูง

Tower pincers คีมปากนกแก้ว

Town hall ศาลากลางจังหวัด

Town-planning การออกแบบแผนผังเมือง

Tracery ลวดลาย ลวดลายที่ประดับอยู่บนขอบหน้าต่างหรือเพดาน

Tracing paper กระดาษบางใส สำหรับลอกลาย

Trammel วงเวียนเขียนรูปไข่, รูปวงรี

Transept ปีกหรือมุขที่ยื่นออกมาตามขวางของโบสถ์,ไม้ขวางกรอบประตู หรือ หน้าต่าง

Transom กรอบช่องลม ลูกขวางกลางช่องหน้าต่าง

Transom Window หน้าต่างเล็กเหนือประตู หรือเหนือหน้าต่าง

Transparent plastic roofing แผ่นพลาสติกโปร่งใส ใช้ทำแผ่นมุงหลังคา

Traverse ห้องยาวขวางในคฤหาสน์ หรือ โบสถ์

Traverse beam คานวางพาดขวางระว่างเสาเรือน

Tray ลิ้นชักตู้หรือโต๊ะ อ่างสำหรับล้างรูปถ่าย

Tread ลูกนอนบันได

Trefoil ลายหลักที่เป็นรูปใบไม้แฉก 3 ใบอยู่ ภายในวงกลม มักใช้ในสมัยโกธิค

Trellis เรือนต้นไม้ มีไม้ระแนงขัดกันเป็นรูปตารางสำหรับปลูกไม้เลื้อย

Trestle ม้าสำหรับไสกล หรือ เลื่อยไม้

Triangle ไม้ฉากรูปสามเหลี่ยม

Trim ขอบแต่ง สิ่งตกแต่งรอบๆ ชิ้นแต่งและช่องเปิด

Tripod สามขา หรือขาหยั่งตั้งกล้อง

Triptych กระจกหรือฉากลับแล ติดบานพับแบ่งเป็น 3 บานด้วยกัน

Tropic แถบร้อนทางภูมิศาสตร์

Trowel เกรียงโบกปูน

Truss คานโครง โครงถัก

Trying plane กบยาวไสพื้น กบบรรทัด

Try-square ไม้ฉากของช่างไม้ เป็นฉากโลหะส่วนมาก

tee-T, square ไม้ฉากรูปตัว T

Turning การกลึงไม้ด้วยเครื่องกลึง เริ่มตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1700

Tunnel อุโมงค์

Turf สนามหญ้า หญ้าที่แซะเป็นแผ่นนำไปขาย

Turn-bridge สะพานหัน

Turn screw ไขควง

Turnstile ประตูเหล็กหมุน สำหรับคนเข้าทีละคน เช่น ในศูนย์การค้า

Turpentine น้ำมันสน

Twist drill บิดหล่า

Two pair ชั้น 3 หมายถึงห้องที่ต้องขึ้นบันได 2 ชั้น