Search by tag: %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

cat’s cradle แปลว่า

Written on July 22, 2017 in Uncategorized

cat’s cradle   n. การเล่นของเด็กที่ใช้เชือกหรือด้ายพาดบนนิ้วของทั้งสองมือแล้วเปลี่ยนรูปร่างของเชือกเป็นรูปต่างๆ cat’s cradle Noun cat’s cradl...

Continue reading

พีค หนุ่มๆ รุมจีบ แต่ยังขอเลือกเป็นโสดดีกว่า

Written on July 9, 2017 in Uncategorized

พีค หนุ่มๆ รุมจีบ แต่ยังขอเลือกเป็นโสดดีกว่า ตั้งแต่สถานะโสด ก็ดูเหมือนเรื่องความรักของ พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ ก็เงี...

Continue reading

ปาล์มมี่ เซ็ง กระแสข่าว “งานน้อย” จนอยากออกจากวงการ

Written on July 5, 2017 in Uncategorized

จู่ๆ ก็มีข่าวว่านักร้องสุดติสต์ ปาล์มมี่-อีฟ ปานเจริญ น้อยใจ จนอยากออกจากวงการ เพราะงานน้อย และไม่ดังเหมือนเมื่อก่อน  ได้�...

Continue reading

สี่แยกไฟแดงไหน ? คนนิยมฝ่าไฟแดงมากที่สุด

Written on July 1, 2017 in Uncategorized

กล้องบันทึกวินัยจราจร ชี้ สี่แยกไฟแดง ไหน คนฝ่าไฟแดงมากที่สุดผู้ขับขี่ที่ชอบขับรถฝ่าไฟแดงโปรดทราบ ได้เวลาปรับเปลี่ยนพฤติ...

Continue reading
© Copyright 2020