ชะลอใช้ กม.ต่างด้าว รัฐยอมทบทวนเนื้อหาใหม่
     เสนอ ครม.วันนี้ใช้มาตรา 44 ชะลอ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว ทบทวนเนื้อหาไม่ให้กระทบผู้ประกอบการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า จำเป็นต้องออก พ.ร.ก. เนื่องจากไทยขณะนี้กำลังถูกจับตาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่หากผ่าน 120 วันที่ผ่อนผันให้แล้ว ยังมีแรงงานผิดกฏหมายจะจับกุมและปรับทันที

     ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กล่าวว่า จะเสนอให้ ครม.และ คสช. ใช้มาตรา 44 ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก. ออกไปได้ 120 วัน ภายในวันนี้ และจะประกาศใช้ทันทีเพื่อให้นายจ้างและแรงงานต้างด้าวดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกกฏหมาย
     ขณะที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต. ประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างหารือกับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนรายละเอียดบางประเด็นใน พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่เป็นอุปสรรคกับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือให้เหมาะสมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจมีความกังวลไปมากกว่านี้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
    ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องทบทวนมาตรการว่าจะมีอะไรบ้าง ระยะสั้นเอสเอ็มอีต้องดูแลไม่ให้กระทบซึ่งยังพอมีเวลา แต่สิ่งที่ดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นสากล เป็นไปตามกฏหมาย สามารถตรวจสอบและยกระดับแรงงานได้
     นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน แถลงว่า ที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้รับรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.เป็นต้นมา มีแรงงานต่างด้าวทยอยออกนอกประเทศแล้ว 29,000 คน และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่ 60,000 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนายจ้างให้เร่งดำเนินการผ่านกรรมการจัดหาแรงงานจังหวัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  •  เร่งดำเนินการ ภาษาอังกฤษ immediate, immediately, urgently 
  •  ชะลอ ภาษาอังกฤษ Slow down, Retard, Postpone, Put off
  • ผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ Inspectors-Ministry of Labour
  • แรงงานต่างด้าว (มีฝีมือ) ภาษาอังกฤษ Expat, Expatriate, skilled worker
  • การค้ามนุษย์ ภาษาอังกฤษ Human Trafficking
  • แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ภาษาอังกฤษ unskilled worker, migrant worker