Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-pronouns

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 10 ตอนจบ

Written on January 15, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 10 1. นามที่จะเอา that ไปเป็นประพันธ์สรรพนามได้ นามตัวนั้นจะต้องมีคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Degree) มาอ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 9

Written on January 15, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 9 1. เป็นคำแทนนาม Student ที่อยู่ข้างหน้า 2. เป็นกรรมของกริยา Punished ในประโยคหลัง 3. เป็นคำเชื่อมประโยคหน...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 8

Written on January 15, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 8 6.6 Relative Pronoun แปลว่า “ประพันธ์สรรพนาม” หมายถึง “สรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า และในขณะเดี...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 7

Written on January 15, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 7 5.5 interrogative Pronoun แปลว่า “ปฤจฉาสรรพนาม” ได้แก่ สรรพนามที่ใช้แทนนามสำหรับคำถามและต้องไม่มีนามตามห...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 6

Written on January 14, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 6 I used to do that before. ผมเคยทำสิ่งนั้นมาก่อนแล้ว (That เป็นนิยมสรรพนาม ทำหน้าที่เป็น Objet ของ do) One ตามความหมายเ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 5

Written on January 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 5 A brother of yours = one of your brothers น้องชายคนหนึ่งของคุณ A pen of hers = one of her pens ปากกาด้ามหนึ่งของหล่อน เช่น I met a friend of mine at the theatre ye...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 4

Written on January 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 4 4. Pronoun ที่ตามหลัง than จะใช้รูปประธานก็ได้ หรือ รูปกรรมก็ได้ สุดแท้แต่ความมุ่งหมายของผู้พูด และ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 3

Written on January 5, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 3 การใช้ Subject Form และ Object Form ตามหลัง Verb to be และคำที่คล้าย Verb to be ถาม : อาจารย์ครับ Pronoun ที่มาตาม Verb to be, except, let, than, as…as...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 2

Written on January 3, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 2 ถาม : Personal Pronoun รูปที่ 2 คือ me, us, you, him, her, it, และ them ใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง จงตอบมา ตอบ : Personal Pronoun รูปที่ 2...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 1

Written on January 3, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ตอนที่ 1 ถาม Pronoun แปลว่าอะไร มีไว้สำหรับทำอะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด ตอบ Pronoun ...

Continue reading
© Copyright 2020