Search by tag: %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-a-an-the-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%95

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 5 (ตอนจบ)

Written on December 30, 2013 in Uncategorized

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 5 (ตอนจบ) 18. ชื่อถนน, สวนสัตว์, วงเวียน, วันสำคัญทางศาสนา และวันหยุดทางราชการ ไม่ต้องใช้ Article นำหน้า �...

Continue reading

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 4

Written on December 30, 2013 in Uncategorized

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 4 15. ชื่อยศ หรือ ตำแหน่ง ถ้าใช้ประกอบหน้านามของบุคคลผู้ได้ยศหรือตำแหน่งไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช...

Continue reading

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 3

Written on December 30, 2013 in Uncategorized

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 3 9. ไม่ใช่ Article นำหน้านามที่เป็นชื่อหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์จำหน่ายเป็นรายสัปดาห์, รายเดือน, หรือ รา...

Continue reading

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 2

Written on December 27, 2013 in Uncategorized

นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 2 5. นามที่เป็นชื่อกีฬา หรือ การละเล่นไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น Football ฟุตบอล basketball บาสเกตบอล Pingpong ปิงปอ...

Continue reading
© Copyright 2020