นามที่ห้าม ใช้ a an the นำหน้า ตอนที่ 4

15. ชื่อยศ หรือ ตำแหน่ง ถ้าใช้ประกอบหน้านามของบุคคลผู้ได้ยศหรือตำแหน่งไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

President Reagan is coming to Thailand soon.

ประธานาธิบดีรีแกนจะมาเยือนไทยเร็วๆนี้

She wrote a letter to Major Wiwat.

หล่อนได้เขียนจดหมายถึงพันตรีวิวัฒน์

Prime Minister Prem visited the North of Thailand.

ท่านนายกรฐมนตรีเปรมได้ไปเยือนภาคเหนือของประเทศไทย

แต่ถ้ากล่าวถึงหรือพูดถึงเฉพาะคำที่เป็น “ยศ” หรือ “ตำแหน่ง” โดยไม่มีเจ้าของผู้รับยศหรือตำแหน่งมาอยู่ข้างหลัง ยศ หรือ ตำแหน่งต้องใช้ The นำหน้าตลอดไป และก็เป็นที่รู้จักกันดีด้วยในหมู่คนนั้นๆ เช่น

The president wishes his people many years of happiness on New Year’s Day.

ประธานาธิบดีอวยพรให้ประชาชนของเขาจงประสบแต่ความสุขตลอดไปในวันปีใหม่

The abbot went outside the temple.

ท่านสมภารออกไปนอกวัดเสียแล้ว

16. Proper Noun (ชื่อเฉพาะ) ที่แสดงเชื้อชาติหรือสัญชาติ ถ้าใช้หมายถึงส่วนรวมทั้งกลุ่ม ทั้งคณะ และก็มีรูปเป็นพหูพจน์ด้วย เช่นนี้ ไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

American are fond of baseball.

คนอเมริกันชอบกีฬาเบสบอล

Thais eat rice

คนไทย (ทั้งชาติ) ทานข้าว (เป็นอาหารหลัก)

แต่ถ้าผู้พูดต้องการแยกนามที่เป็นเชื้อชาติสัญชาตินั้นออกไปจากกุล่มอื่น คณะอื่น เหล่าอื่น ต้องใช้ The นำหน้าตลอดไป เช่น

The Cubans and The Russians have become friends.
ชาวคิวบาและรัสเซียได้กลายมาเป็นมิตรกันแล้ว

อนึ่ง แม้นามที่บอกสัญชาตินั้นไม่มีรูปพหูพจน์ (เพราะทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ใช้เหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอะ) กรณีเช่นนี้ต้องใช้ The นำหน้าตลอดไป เช่น

The French are fond of dancing.

คนฝรั่งเศสชอบการเต้นรำ

The British prefer tea to coffee.
คนอังกฤษชอบชามากกว่ากาแฟ

17. Proper Noun (ชื่อเฉพาะ) ที่แสดงเชื้อชาติ สัญชาติ ถ้านำมาใช้เป็น Adjective Complement (คือคุณศัพท์ที่เป็นส่วนขยายกริยาให้ใจความของประโยคสมบูรณ์ขึ้น) ไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

My friend is American.
เพื่อนของฉันเป็นคนอเมริกัน

We are Thai. (เป็น Adjective Complement ไม่ต้องเติม s)

พวกเราเป็นคนไทย

The Smiths are American.

ครอบครัวสมิธเป็นชาวอเมริกัน

แต่ถ้าไปทำหน้าที่ประกอบนามตัวอื่นคล้ายเป็นคุณศัพท์ (Adjective) ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น

He is an American boy.

เขาเป็นเด็กอเมริกัน

Somsri is a Thai girl.

สมศรีเป็นเด็กหญิงไทย

We are the Thai student.

พวกเราเป็นนักศึกษาไทย