Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง An Incredible story (Chapter 2)

Written on April 28, 2016 in Uncategorized

เรื่องแปลกประหลาดเหลือเชื่อ     ในที่สุด เมื่อเราแน่ใจว่าไม่มีใครมาติดต่อแสดงตัว ว่าเป็นเจ้าของแมวลายสีเทาที่หลงมาอย...

Continue reading

แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง ของขวัญวันเกิด (Chapter 1)

Written on April 26, 2016 in Uncategorized

ของขวัญวันเกิด     วันเกิดปีนี้ ผมได้แมวเป็นของขวัญ แต่ไม่ใช่ “แมวเอ๋ยแมวเหมียว รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา ร้องเรียกเ...

Continue reading

Farewell การบอกลา

Written on April 8, 2016 in Uncategorized

ในภาษาไทย เมื่อเราจะลาจากกัน เราก็มักจะพูดว่า ลาก่อนน่ะ,ลาละน่ะ, ไปก่อนน่ะ,แล้วเจอกันพรุ่งนี้, แล้วเจอกัน  คำเหล่านี้เป็นต...

Continue reading

Treatment of Gestational Diabetes Mellitus

Written on February 12, 2016 in Uncategorized

       Treatment of Gestational Diabetes Mellitus The objective of treatment for a mother who is diagnosed with Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is to reduce complications and risk of Intrauterine Fetal Demise. This needs collaborations from several medical fields such as obstetrician, physician as well as the mothe...

Continue reading
© Copyright 2020