Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

ข้อผิดพลาด ที่ พบบ่อยในการแปลภาษาอังกฤษ

Written on May 8, 2016 in Uncategorized

    ผู้แปลส่วนใหญ่หรือแม้แต่ตัวผมเองก็มักพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เลย คือ จะเลือกคำอะไรดี และสำนวนบางสำนวนเราอาจแปล...

Continue reading

การถามวันที่ เป็นภาษาอังกฤษ (The Date)

Written on April 24, 2016 in Uncategorized

The Date การถามวันที่ การบอกวันที่ ที่สมบูรณ์ต้อง ประกอบไปด้วย วัน เดือน ปี อย่างเช่น ตัวอย่างในประโยคนี้ Q : When is your birthday? เว็น อีส ยัวร์ �...

Continue reading

การถามเรื่องเวลา (Asking about the time) เป็นภาษาอังกฤษ

Written on April 20, 2016 in Uncategorized

การถามเรื่องเวลา เป็นภาษาอังกฤษ เรามีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1. การถามเวลา ที่ใช้ในภาษาพูด What time do you make it? ว้อท ไทม์ ดู ยู เมค อิท ตอนนี...

Continue reading

เรียนรู้เรื่อง Time (การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ)

Written on April 20, 2016 in Uncategorized

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ มีวิธีการพูดหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าจะบอกเวลาเต็มๆ ชั่วโมง ให้ใช้คำว่า “O’Clock” ตามหลังเวลาที่จ�...

Continue reading

Oh, that’s far. I’ll help you catch a taxi.

Written on April 16, 2016 in Uncategorized

อ่านว่า : โอ แดทส ฟา ไอล เฮลพ ยู แคช เออะ แทคซี่ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : โอ๊ว อยู่ค่อนข้างไกลน่ะ ฉันจะเรียกแท็กซี่ให้คุณเอง ส�...

Continue reading

The Grand Palace.

Written on April 16, 2016 in Uncategorized

อ่านว่า : เดอะ แกรน แพเลิซ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ว่า : พระบรมมหาราชวัง เรามาสะสมคำศัพท์และประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษกันไปทีล...

Continue reading
© Copyright 2020