การถามเรื่องเวลา เป็นภาษาอังกฤษ เรามีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. การถามเวลา ที่ใช้ในภาษาพูด

What time do you make it?
ว้อท ไทม์ ดู ยู เมค อิท
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่

2. การถามเวลาอย่างสุภาพ

What’s the now?
ว้อทส เดอะ นาว
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่

Have you got the time?
แฮฟ ยู ก็อท เดอะ ไทม์
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่

What time is it?
ว้อท ไทม์ อีส อิท
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่

Could/Can you tell me the time please?
คูด/แคน ยู เทล มี เดอะ ไทม์ พลีส
กรุณาบอกเวลาฉันหน่อยว่ากี่โมงแล้ว

Would you mind telling the time?
วูด ยู ไมน์ เทลลิ่ง เดอะ ไทม์
คุณจะรังเกียจไหมที่จะบอกเวลาฉัน

ตัวอย่างบทสนทนา เรื่องการถามเวลา เป็นภาษาอังกฤษ

Mani : Excuse me? What time is it madam?
มานี : เอ็กซคิว มี ว้อท ไทม์ อีส อิท มาดาม
ขอโทษครับคุณผู้หญิงกี่โมงแล้ว

Lisa : It’s a quarter to nine.
ลิซ่า : อิทส อะ ควอเตอร์ ทู ไนน์
         8.45 น.

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเวลา

The face of the clock

เดอะ เฟซ อ็อฟ เดอะ คล็อค
หน้าปัดนาฬิกา

The dial
เดอะ ไดแอล
หน้าปัดนาฬิกา

The clock’s face
เดอะ คล็อคส เฟซ
หน้าปัดนาฬิกา

The short hand
เดอะ ช็อต แฮนด์
เข็มสั้น

The hour-hand (H.H)
เดอะ เอาเออร์ แฮนด์
เข็มสั้น

The long hand
เดอ ลอง แฮนด์
เข็มทยาว

The minute – hand (M.H.)
เดอะ มินิท แฮนด์
เข็มยาว

The Second – hand (S.H.)
เดอะ เซเคิ้น แฮนด์
เข็มวินาที

Clock = นาฬิกา
(คล็อค)
an instrument in a room, an office or the outside of a building that shows what time of day is it.
แอน อินสตรูเมนท์ อิน อะ รูม แอน ออฟฟิศ ออร์ เดอะ เอาท์ไซด์ อ๊อฟ อะ บิลดิ้ง แด้ท โชว์ส ว้อท ไทม์ อ๊อฟ เดย์ อีส อิท

Alarm clock = นาฬิกาปลุก
อลาร์ม คล็อค
a clock that you can set to make a noise. so that it wakes you up at a particular time.
อะ คล็อค แด้ท ยู แคน เซ็ท ทู เมค อะ น๊อยซ์ โซ แด้ท อิท เวกส ยู อัพ แอท อะ พาร์ติคูลาร์ ไทม์

Watch = นาฬิกาข้อมือ
วอทซ์

เวลาเที่ยงวันพอดี ใช้ at noon อ่านว่า แอท นูน
เที่ยงคืนพอดี ใช้ at midnight อ่านว่า แอท มิดไนท์
    ซึ่งฝรั่งส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการนับเวลาแบบ 12 ชั่วโมง มากกว่าการนับเวลาแบบ 24 ชั่วโมงแบบของไทยใช้ (twenty-four hour clock – ทเว็นตี้ โฟร์ เอาเออร์ คล็อค)