การแปลนั้นมีมาตั้งแต่อดีตแล้วครับ หากว่าถามว่าการแปลนั้นเป็นเรื่องที่ยากไหม จริงๆ ตั้งแต่โบราณก็มีการแปลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะในประเทศ หรือ ชาติใดๆ เช่น ในอิยิปต์เอง ถ้าดูอย่างโรเซทต้า ก็มีการแปลออกเป็น 3 ภาษา หรือ หากเราลองมาดูที่ใกล้ตัวหน่อย อย่างเช่น โอการแช่งน้ำ  ก็มีการนำคำแปลและแต่งใหม่จากภาษาเขมร หรือวรรณคดีอย่างพระเวสสันดรชาดกก็แปลขึ้นจากคำบาลีโบราณ ดังนั้นถ้านับเรื่องแนวคิดและประวัติการแปล ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยนะครับ
    เมื่อทราบแนวคิดเบื้องต้นไปแล้วนะครับมาดูความหมายของการแปลดีกว่าครับ

    การแปล ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่ง ทำให้เข้าใจความหมาย

    ส่วนในภาษาัองกฤษ ก็จะใช้คำว่า Translate หมายถึงการแปลนั่นเอง โดยมีการให้ความหมายในภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่า “to render inoto another language, to interpet; to explain by using another words; to express in other terms” ซึ่งหมายความว่า การถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง หรือการอธิบายศัพท์โดยใช้คำอื่น หรือการอธิบายเรื่องหนึ่งๆ ในอีกรูปแบบ
    เมื่อนำความหมายของการแปลของทั้ง 2 อันมารวมกันก็จะหมายความว่า การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งให้เข้าใจความหมาย โดยการเลือกใช้คำที่เหมาะสมหรือเลือกอธิบายที่เหมาะสมต่อประโยค และความหมายนั้นๆ ดังนั้นเมื่อดูจากความหมายที่รวมกันแล้วนั้น เราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญต่อการแปล หลักๆเลยก็คือ การเลือกใช้คำ,ความหมายศัพท์,ประโยคและความเข้าใจ..