Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-adjective

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectives ที่นำมาใช้ love

Written on March 26, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectives ที่นำมาใช้ love Love เมื่อเป็น noun หมายถึง ความรัก เช่น No love is stronger than maternal love. ไม่มีความรักใดที่แข็งแกร่งกว่าความ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective หลายชนิดมาขยายนามพร้อมกัน

Written on March 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective หลายชนิดมาขยายนามพร้อมกัน เมื่อ Adjective หลายชนิดมาขยายนามพร้อมกัน ถาม : เมื่อ Adjective หลายชนิดมาขยายนามตั�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective-Equivalent

Written on March 10, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective-Equivalent Adjective-Equivalent (คำที่ใช้เสมือนคุณศัพท์) ถาม : Adjective-Equivalent คืออะไร? ได้แก่คำอะไรบ้างขอให้บอกมาโดยละเอียด จะเ...

Continue reading
© Copyright 2020