เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective หลายชนิดมาขยายนามพร้อมกัน
เมื่อ Adjective หลายชนิดมาขยายนามพร้อมกัน

ถาม : เมื่อ Adjective หลายชนิดมาขยายนามตัวเดียวพร้อมกัน จะมีหลักเกณฑ์การวางไว้ห่างหรือชิดกับนามตัวนั้นอย่างไร ขอให้อธิบายมาโดยละเอียด
ตอบ : นักศึกษาที่รักครับ โดยปกติแล้ว Adjective ทั้ง 11 ชนิด ที่กล่าวมาแล้วนั้น คงไม่มีแน่ที่จะไปขยายนามตัวเดียว ในเวลาเดียวพร้อมกันถึง 11 ชนิด แต่อาจมีบ้างประมาณ 3 ถึง 4 ชนิด หรือ 5 ชนิด 6 ชนิด 7 ชนิด ไปขยายนามตัวเดียวพร้อมกัน ดังนั้นปัญหาที่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษก็คือว่า แล้วเราจะวางชนิดไหนไว้ชิดกับนามที่สุดและห่างออกไปได้แก่ชนิดนั้นๆตามลำดับ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและรวดเร็ว และไม่เกิดความสับสนขอให้ดูตารางการใช้ขยายนามตามลำดับข้างล่างนี้ครับ
Article
Demonstrative
Possessive
Numberal
Descriptive(a)
(b)
(a)
(b)
(c)
Ordinal
(ลำดับที่)
Cardinal
(จำนวนนับ)
Quantity(ลักษณะ)
Size or
Shape


(ชนิด)
Colour
(สี)
Proper
Adjective

(สัญชาติ)
Sub.
Noun
(นามขยาย)
Head
Noun

(นามหลัก)
The man’s
First
Two
Interesting
Little
Red
French
Oil
Paintings
ของชายคนนั้น
แรก
2
น่าสนใจ
อันเล็ก
สีแดง
ฝรั่งเศส
น้ำมัน
ภาพเขียน

=ภาพเขียนน้ำมันเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสสีแดงอันเล็กๆ น่าสนใจ 2 ภาพแรกของชายคนนั้น

Her two lovely little jewelry boxes are here.

กล่องเพชรเล็กๆ น่ารัก 2 กล่องของเธออยู่ที่นี่

The girl’s first three beautiful little white Thai silk dresses were bought from Ubol Ratchathani last month.

ชุดแต่งตัวผ้าไหมไทยสีขาวผืนเล็กอันสวยงาม 3 ผืนแรกของเด็กหญิงคนนั้นได้ซื้อมาจากจังหวัด

(ขอให้นักศึกษาพิจารณาดูตำแหน่งการวาง Adjective แต่ละชนิดให้ดีว่าวางไว้ตรงไหน ก่อนหลังกันและกันอย่างไร ถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดควรท่องจำเอาไว้สักหนึ่งตัวอย่าง จะเป็นสิ่งวิเศษณ์มากทีเดียว)

จากตัวอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นนั้นแยกได้ดังนี้ (เฉพาะประโยคแรก)

– Paintings เป็นนามหลัก (หรือนามยืน)

– Oil เป็นนามรองทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ (Adj.-Equivalent)

เรียงติดกับนามเป็นอันดับที่ 1

– French เป็นคุณศัพท์บอกสีวางเป็นที่ 2

– Red เป็นคุณศัพท์บอกสีวางเป็นที่ 3

– Little เป็นคุณศัพท์บอกขนาดวางเป็นที่ 4

– Interesting เป็นคุณศัพท์บอกลักษณะวางเป็นที่ 5

– Two เป็นคุณศัพท์บอกจำนวนนับวางเป็นที่ 6

– First เป็นคุณศัพท์บอกลำดับที่วางเป็นที่ 7

– Man’s เป็นคุณศัพท์บอกเจ้าของวางเป็นที่ 8

– The เป็นคุณศัพท์ชี้เฉพาะวางเป็นที่ 9

อนึ่ง ถ้านามใดมีวลี (Phrase) หรือประโยค (Clause) มาขยายพร้อมกัน ให้วางวลีไว้หน้าประโยคเสมอ เช่น

Did you see the picture on the wall which was painted by her?

คุณเห็นภาพบนฝาผนัง ซึ่งเธอเป็นผู้เขียนไหม?

(on the wall เป็น Phrase วางไว้หน้า Clause คือ Which was painted by her)

I know the man in the room who told me the way to the library.

ผมรู้จักผู้ชายที่อยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นผู้บอกทางไปยังห้องสมุดแก่ผม

(in the room เป็น Phrase วางไว้หน้า who told me the way to the library เป็น Clause วางไว้หลัง)