เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjectives ที่นำมาใช้ love

Love เมื่อเป็น noun หมายถึง ความรัก เช่น

No love is stronger than maternal love.

ไม่มีความรักใดที่แข็งแกร่งกว่าความรักของแม่

นอกจาก maternal แล้วยังมีคุณศัพท์อีกมากมายที่นำมาใช้กับ love ได้ เช่น

Adjectives
Noun
Abiding
Adulterous
Ardent
Affectionate
Binding
Bitter-sweet
Boundless
Caring
Demanding
Desperate
Enduring
Everlasting
Fatherly
Immeasurable
Incestuous
Lustful
Platonic
unrequited
+ love