Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9d

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆ

Written on May 10, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆ หลังจากที่เราได้ศึกษาวิธีการใช้คำเชื่อมประโยคต่างๆมาจนหมด...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง Adverb

Written on March 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง Adverb แบบฝึกหัด 1 Complete each sentence with one of the following words. I.     Quickly Fluently Suddenly Carefully Violently Brightly Slowly Elegantly Quietly Well Repeatedly continuously 1. He called……...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง Adverb หรือ Adjective

Written on March 11, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่อง Adverb หรือ Adjective แบบฝึกหัด 1 จงบอกคำว่า คำที่พิมพ์ด้วยตัวดำนั้นว่าเป็น Adverb หรือ Adjective 1. The birds flew high over the hig...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Need, ought to, used to, dare, might, must, may, should, would, will, shall, should, can, could

Written on February 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Need, ought to, used to, dare, might, must, may, should, would, will, shall, should, can, could แบบฝึกหัดตอนที่ 1 Change these sentences to (จงเปลี่ยนประโยค�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัด เรื่องนาม

Written on November 24, 2013 in Uncategorized

แบบฝึกหัด เรื่องนาม จงบอกว่า นามที่พิมพ์ด้วยตัวหนาในประโยคต่อไปนี้ เป็นนามชนิดไหน? และนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค? 1. The...

Continue reading
© Copyright 2020