แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your wedding day

Your wedding day
By Tanya Wilson
Your wedding day, a
dream comes true
The building of a
future beyond “I do”
And I hope the day
flows
with laughter and
love
The beginning of
happiness
You’ve both dreamed
of.
For marriage is about
more than husbands
and wives
It’s a celebration of
friendship
to last all your
lives
And I hope it’s a day
you’ll both ever cherish
With love and warmth
that will never perish
May all paths lead to
happiness
wherever you should
stray
And may you close
your eyes
with contentment at
the end of each day.


แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

วันวิวาห์ของเธอ

มันเป็นวันวิวาห์ของเธอ, คือความฝันกลายเป็นจริง

คือการสร้างอนาคตเหนือการกล่าวว่า “ฉันเต็มใจ”

และฉันหวังว่าวันนี้หลั่งล้นด้วยเสียงสรวลและความรัก

เป็นการเริ่มต้นของความสุขที่เธอทั้งสองใฝ่ฝันตลอดมา

เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องมากว่าสามีภรรยา

มันเป็นการเฉลิมฉลองของมิตรภาพ….

ที่จะยั่งยืนนานตลอดชีวิตเธอทั้งคู่

และฉันหวังว่ามันจะเป็นวัน…

ที่เธอทั้งสองจะได้เคยชื่นชมมาก่อน

ด้วยความรักและความอบอุ่นที่ไม่ดีดับสลาย

ขอให้หนทางทั้งปวงจงนำไปสู่ความสุข

ไม่ว่าทางใดที่เธอจะท่องไป

และขอให้เธอหลับตาด้วยความอิ่มเอิบใจ

ในฉากสุดท้ายของแต่ละวัน

คำศัพท์

I do คือ การกล่าวเต็มใจ ตอนทำพิธีวิวาห์

flow (v.) ไหลไป, ผ่านไปอย่างราบรื่น

last (v.) ยั่งยืน, คงทน

stray (v.) ท่องไป, เดินทางไปเรื่อยๆ

paths (n.) หนทาง

Cherish (v.) ชื่นชม, เทิดทูน

ไวยากรณ์

about (prep.) เป็นคำที่เชื่อมระหว่างคำกริยาของประโยคคือ is กับข้อความส่วนที่เหลือ (กรุณาดูและสังเกตรูปแบบให้ดี)

come คนไทยส่วนมากรู้คำแปลว่า “มา” ซึ่งความจริงคำแปลมีมากเหลือเกิน อย่างในทีนี้แปลว่า “กลายเป็น” หรือ “พิสูจน์ให้เห็น”

นำไปสนทนา

1. I hope one day my dream will come true.
(ฉันหวังว่าสักวันฝันของฉันจะกลายเป็นจริง)

2. I always cherish the day I met her.
(ฉันระลึกชื่นชมวันที่ฉันได้พบหล่อนเสมอ)