แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Something you have to know

Something you have to know

By Harve Abella

Amidst this world I know it’s true

That there is no one else I could love but you

An endless day full of memories will never end

It is because I have fallen in love with a friend

I’ve never expected I’d feel this way

Please trust me when I will say

My love is an endless brook of water

These memories that I feel will never falter

Time will come and go

All I want is to let you know

Thinking of you….always on my mind

There are no other words that I could find

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

บางสิ่งที่เธอจำต้องรู้ไว้

ท่ามกลางโลกนี้ฉันรู้นะว่ามันเป็นจริง

ว่าไม่มีใครอื่นที่ฉันจะรักได้นอกจากคุณ

วันเวลายาวนานเต็มไปด้วยความทรงจำจะไม่มีวันสิ้นสุด

มันเป็นเพราะฉันได้ตกหลุมรักกับเพื่อนคนหนึ่ง

ฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รู้สึกแบบนี้

โปรดเชื่อฉันเถิดในเวลาที่ฉันเอื้อนเอ่ย

รักของฉันคือสายธารน้อยๆของน้ำ

ความซึ้งใจทั้งหมดที่รู้สึกจะไม่มีวันเรรวน

วันเวลาย่อมเวียนมาและผันไป

ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณรู้เอาไว้ว่า

คิดถึงคุณ….คือสิ่งที่อยู่ในใจฉันเสมอ

ไม่มีคำพูดอื่นใดที่ฉันสามารถหาได้

รักของฉันต่อคุณคงมั่น, มันจะไม่มีวันสิ้นสุด

ฉันรักคุณเสมอและตลอดไป

ที่รักของฉัน, เพื่อนใจของฉัน

คำศัพท์

amidst (prep.) ท่ามกลาง, ในศูนย์กลาง

Brook (n.) ห้วย, ลำธาร

falter (v.) ลังเล, ยึกยัก

let (v.) ขอให้…

everlasting (adj.) คงมั่นตลอดไป, ยั่งยืน

ไวยากรณ์

full
of แปลว่าเต็มไปด้วย …..full เป็นคุณศัพท์ ขอให้ทำความเข้าใจเสียเลย
ว่าคุณศัพท์สามารถจะอยู่ตามหลังคำนามก็ได้
ซึ่งเท่ากับเอามันเป็นตัวเติมความเพื่อให้กลุ่มคำสมบูรณ์ขึ้น The day?
เป็นยังไงไม่รู้ ก็เลยจำเป็นต้องเติม full of เข้าไป
แล้วจึงดำเนินประโยคต่อด้วยการใส่กริยาตามไปให้เป็นประโยค หรือจะเขียน The
day is full of memories อย่างนี้ก็ได้ (แบบหลังนี้มี is
เป็นกริยาเรียบร้อย ประโยคก็ต้องจบเพียงแค่นี้)

นำไปสนทนา

1. is it true that you’ve got a new job?
(มันเป็นจริงหรือที่คุณได้งานใหม่?)

2. Any things else?
(มีสิ่งอื่นอีกไหม?) ใช้ถามในสิ่งทีต้องการเพิ่ม