Search by tag: direct-speech-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง

Written on August 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล...

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech

Written on July 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech Must เป็นกริยาช่วย แปลว่า “จำต้อง, จะต้อง” ถ้ามีอยู่ในประโยค Direct Speech หากเปลี่ยนข้อคว...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech

Written on July 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง Direct Speech กับ Indirect Speech แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดฉบับนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยคที่ให้ให้กลายเป็น ปร...

Continue reading

รูปแบบของ Direct Speech

Written on June 21, 2014 in Uncategorized

รูปแบบของ Direct Speech รูปแบบของ Direct Speech มีอยู่ 3 ชนิด คือ รูปแบบที่ 1 1)วางประโยคนำ (เช่น he said หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้) ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct and Indirect Speech

Written on June 21, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct and Indirect Speech ถาม : Direct Speech คืออะไร รูปแบบของ Direct Speech มีกี่ชนิดอะไรบ้าง จงอธิบายมาให้ละเอียด ตอบ : Direct Speech คือ “การนำ...

Continue reading

หลักการเปลี่ยนประโยค Direct เป็น Indirect Speech

Written on June 19, 2014 in Uncategorized

หลักการเปลี่ยนประโยค Direct เป็น Indirect Speech ถาม : เปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech นั้นจะต้องเปลี่ยนคำอะไรบ้าง ช่วยอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆไ...

Continue reading
© Copyright 2020