Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-word-buil

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Word Building ตอน การใช้ Prefix

Written on October 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Word Building ตอน การใช้ Prefix ถาม : Word Building คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ตอบ : Word Building คือ “การสร้างคำขึ้นมาใหม่จาก...

Continue reading
© Copyright 2020