Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-prepositi

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions and Idioms

Written on March 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions and Idioms ถาม : Preposition คืออะไร ? มีไว้สำหรับอะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงตอบมาให้ละเอียด เพราะเรียนม�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions แบ่งตามชนิดการใช้

Written on March 14, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions แบ่งตามชนิดการใช้ ถาม : Prepositions นอกจากแบ่งตามชนิดของคำแล้ว ยังแบ่งตามชนิดการใช้ได้อีกหรือไม่ ขอให้�...

Continue reading
© Copyright 2020