Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%ab

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม

Written on August 5, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม การเขียนคำประสมนี้ ถ้าว่ากันในทางหลักภาษาจริงๆแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเปลี่ยนสำหรับ Indirect Exclamations

Written on July 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเปลี่ยนสำหรับ Indirect Exclamations ถาม : เมื่อข้อความใน Direct Speech นั้นเป็นประโยคอุทาน (Exclamatory Sentence) หากทำเป็น Indirect Speech หร...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ May, Might

Written on February 9, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ May, Might ถาม : May และ Might ใช้ทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นได้อย่างไรบ้าง? ตอบ : May และ Might เป็นคำกริยาจำพวก An...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ Verb to do

Written on February 8, 2014 in Uncategorized

หน้าที่ของ Verb to do ถาม : Verb to do ใช้ทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นได้อย่างไรบ้าง? ตอบ : Verb to do ได้แก่ do, does, did เมื่อนำมาใช้เป็นกริยาช่วย (Helping Verb) ไม่...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ Verb to have

Written on January 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ Verb to have ถาม : Verb to have ใช้ทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นได้อย่างไรบ้าง? ตอบ : Verb to have ใช้ทำหน้าที่ช่วยกริยา...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ Verb to be

Written on January 17, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของ Verb to be ถาม : Verb to be ใช้ทำหน้าที่ช่วยกริยาตัวอื่นได้อย่างไรบ้าง จงบอกมา? ตอบ : Verb to be ใช้ทำหน้าที่ช่ว...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ A, An นำหน้านาม (Use a an article)

Written on December 23, 2013 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ A, An นำหน้านาม ถาม : A, An, เมื่อนำมาพูดหรือเขียนมีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไร ขอให้อธิบายมาอย่...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของนาม (Function of Noun)

Written on November 29, 2013 in Uncategorized

 noun คือ, คํา noun, ชนิดของคำ, คำ noun เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้าที่ของนาม (Function of Noun) เราได้ทราบกันมาแล้วว่า นามหรือ Noun ในภาษาอังกฤษมอยู่...

Continue reading
© Copyright 2020