เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Proper Noun

Proper Noun แปลว่า “วิสามานยนาม” หมายถึง “นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน, สัตว์, สิ่งของ และสถานที่ Proper Noun เวลาเขียนต้องเขียนขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ (Capital Letter) เสมอ ไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนของประโยคก็ตาม (ระวังนะครับ…อย่าเผลอให้ได้เรื่องนี้) เช่น

Somchit lives at Paknam but works in Bangkok.

สมจิตอยู่ปากน้ำแต่มาทำงานอยู่กรุงเทพฯ

Columbus discovered America by himself.

โคลัมบัสค้นพบอเมริกาด้วยตัวเขาเอง

London is the capital of England.

ลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

Sony Television is more expensive than Sanyo.

โทรทัศน์โซนี่แพงกว่าซันโย

คำว่า Somchit, Bangkok Columbus, America, London, England, Sony และ Sanyo ที่พิมพ์ด้วยตัวหนานั้นเป็นชื่อเฉพาะของแต่ละอย่างไป จึงจัดเป็น Proper noun.