แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง My pretty rose tree

My pretty rose tree

By William Blake (1757-1827)
A flower was offered to me:
Such a flower as May never bore.
But I said “I’ve a Pretty Rose-Tree,
And I passed the sweet flower o’er.
Then I went to my Pretty Rose-Tree:
To tend her by day and by night.
But my Rose turn’d away with jealousy:
And her thorns were my only delight.

แปลอังกฤษเป็นไทย

ต้นกุหลาบงามของฉัน

มีไม้งามดอกหนึ่งถูกเสนอสนองต่อฉัน

ดอกไม้เช่นนี้เดือนพฤษภาคมมิเคยผลิด้วยนะ

แต่ฉันได้บอกไปว่า “ฉันมีต้นกุหลาบงามอยู่แล้ว”

และฉันก็ได้ผ่านดอกไม้งามนั้นไป

แล้วฉันก็ได้ไปที่ต้นกุหลาบงามนั้น

เพื่อเฝ้าดูแลหล่อนทั้งกลางวันและกลางคืน

แต่กุหลาบของฉันได้เมินหนีไปด้วยความระแวง

หนามของนางจึงเหลือเป็นความสุขใจเพียงอย่างเดียว

เค้าโครง

กวีบทนี้แฝงไว้ด้วยความหมายให้ขบคิดและเปรียบเทียบ ดังนั้นใครที่อ่านแล้วร้อง “อ๋อ” ก็ย่อมต้องยกนิ้วให้กับผู้ประพันธ์ในแง่มุม “ทั้งไปและกลับ” เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า “พูดง่าย ๆ แต่เข้าใจยาก” นี่แหละถือได้ว่าเป็นพรสวรรค์ของผู้ “จินตกวี” อย่างแท้จริง

คำศัพท์

bore (v.) ให้ผลผลิต, ก่อให้เกิด

o’er (adj.) เป็นการเขียนย่อมาจาก over ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในบทกวีเท่านั้น

then (adv.) และแล้ว, ต่อมา

jealousy (n.) ความหวาดระแวง, ความกลัวซึ่งการแย่งชิงของคู่แข่ง

delight (n.) ความยินดี, ความสุขใจ

tend (v.) เฝ้ามอง

pretty (adj.) น่าดึงดูดใจ, ชื่นตา (Pretty จะแตกต่างจาก beautiful ตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีความ “สวย” ก็ได้ แต่ลักษณะดูสะดุดตาน่าชม ในภาษาไทยนั้นไม่ทราบจะบรรยายให้แตกต่างยังไงดี ก็เลยต้องแปลออกมาว่า “สวย” เหมือนกัน เรื่องของภาษาอังกฤษความยากก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับ

ไวยากรณ์

by day (prep.), by เป็นคำเชื่อมที่เน้นให้เห็นถึงลักษณะของการกระทำ แปลว่า “ระหว่างเวลา” เพราะฉะนั้น by day ก็คือระหว่างเวลากลางวัน

นำไปสนทนา

1. How much can you offer?
(คุณเสนอให้ราคาได้เท่าไหร่?)

2. He sleeps by day and works by night.
(เขาหลับระหว่างเวลากลางวัน และทำงานในเวลากลางคืน)

3. His girlfriend is very pretty.
(เพื่อนสาวของเขางามสง่ามากเลย)