เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Multiple

เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหู คุ้นตากับคำนี้กันดี โดยส่วนมากเราจะคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า Multi ซึ่งแปลว่า หลายๆ,มาก,หลาย เป็นต้น

วันนี้ เราจะ มา เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Multiple กัน ว่ามีความหมายว่าอยางไรได้บ้าง พร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน คำศัพท์ ผ่านประโยคตัวอย่างให้ได้เห็นกันว่า ใช้อย่างไร

multiple อ่านว่า

(มัล’ ทิเพิล) adj. (adjective หรือ คำคุณศัพท์นั่นเอง) แปลว่า หลาย หลายเท่า, มาก, (วงจรไฟฟ้า) ซึ่งจัดเป็น แบบขนานหรือต่อกัน ได้หลายจุด. -n. ผลคูณ

เรามาดูตัวอย่างประโยคกั

1. 12 is a multiple of 2,3,4 and 6

2. We have received multiple requests for this book

3. his multiple interests

Synonyms ซึ่งเป็น adj.(คุณศัพท์) ได้แก่คำว่า
manifold, many, plural, multiplex, divers, sundry, numerous, multitudinous, several, varied, assorted, variable

Antonyms ได้แก่คำว่า sole, single, singular, only