การใช้เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Conditions)

ถาม : เงื่อนไข (หรือการสมมติ) ที่เป็นไปไม่ได้ หมายถึงเงื่อนไขเช่นไร รูปกริยาของเงื่อนไขนี้ใช้ Tense อะไร

ตอบ : เงื่อนไข (หรือการสมมติ) ที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible conditions) หมายถึงเงื่อนไขที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หรือไม่อาจเป็นไปได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต เป็นเรื่องที่ผู้พูดสมมติ หรือ ตั้งเงื่อนไขลมๆ แล้งๆขึ้นมาเท่านั้นเอง เช่นพูดว่า “ถ้าฉันเป็นนก ฉันจะมีความสุขมาก” หรือ เช่น

“ถ้าฉันมีตาทิพย์ จะบอกเลขท้าย 2 ตัว ให้เธอทุกงวดเลยอะไรทำนองนี้ เรียกว่า “เป็นเงื่อนไขหรือการสมมติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้” รูปกริยาของเงื่อนไขนี้มีรูปเดียวก็คือ

If + Past Simple + Future in the Past
(= If + Subject + Verb 2, + Subject + would + Verb 1)

เช่น

If I were a bird, I would be very happy.

ถ้าผมเป็นนก ผมจะมีความสุขมาก

(คนจะเป็นนกไม่ได้ แต่ก็สมมติไปลมๆแล้งเท่านั้นเอง)

I would go abroad if I had a lot of money.

ผมจะไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าผมมีเงินมาก

(ตอนพูดผมไม่มีเงินมาก แต่มาสมมติว่า ถ้ามีเงินมากจะไปเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นกริยาจึงใช้ Past กับ Future in the Past)

If today were Sunday, We would be at home.

ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ พวกเราจะอยู่บ้าน

(ถ้าวันจันทร์ก็ต้องเป็นวันจันทร์ วันอังคารก็ต้องเป็นวันอังคาร แต่ผู้พูดมาสมมติให้เป็นวันอาทิตย์จึงเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นกริยาของประโยคจึงใช้ Past กับ Future in the Past คือ were กับ would)

หมายเหตุ : เฉพาะ Verb to be ที่นำมาใช้กับการสมมติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือในเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้นี้ ให้ใช้ were รูปเดียว ไม่ว่าประธานจะเป็นบุรุษหรือพจน์อะไรก็ตาม

อนึ่ง กริยาช่วยในประโยค Main Clause (คือประโยคที่ตามหลัง if-clause) นอกจากจะใช้ would หรือ should) แล้วยังสามารถใช้กริยาช่วยตัวอื่นๆได้อีกคือ might, could แต่ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นคือ

Would, should ใช้กับผลที่จะเกิดขึ้นตามสมมติ (Certain Result)

Might ใช้กับการคาดคะเน (Possibility)

Could ใช้กับการอนุญาตหรือความสามารถ (Permission or Ability)

เช่น :

if she came, I should see her.

ถ้าหล่อนมา ผมจะเห็นเธอ

(ผู้พูดคาดผลจะเกิดขึ้นตามสมมติ (Certain result))

if she came, I might see her.

ถ้าหล่อนมาผมคงจะได้พบเธอ

(ผู้พูดคาดคะเนว่าจะมีผลเช่นกัน (Possible result))

if it stopped snowing, you could go out.

ถ้าหิมะหยุดตก คุณก็ออกไปข้างนอกได้

(ผู้พูดคาดการณ์ไว้เช่นนั้น แล้วคุณก็ออกไปได้ (ability, permission)

คำค้นหาสำหรับบทความนี้ :การใช้ if, การใช้สูตร if, Past Simple, Future in the past, if subject, if verb 2, เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, สอนภาษาอังกฤษออนไลน์, บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, ติวภาษาอังกฤษออนไลน์, แชทภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง, บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองออนไลน์, สอบภาษาอังกฤษออนไลน์, อ่านภาษาอังกฤษออนไลน์, การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาออนไลน์, ภาษาอังกฤษออนไลน์, ออนไลน์ภาษาอังกฤษ