การใช้เงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้

ถาม : เงื่อนไข (หรือการสมมติ) ที่อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ หมายความว่าอย่างไร รูปกริยาของประโยคเงื่อนไขนี้ใช้ Tense อะไร จงบอกมา

ตอบ : เงื่อนไข (หรือการสมมติ) ที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ (Possible Condition) หมายความว่า

“ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ผลของเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นตามที่ว่านั้น หรืออาจไม่เกิดขึ้นจริงตามที่ว่านั้นก็ได้” เช่น “ถ้าคุณไม่ขยันขึ้นอีก คุณจะสอบตก”

อาจเป็นไปได้ว่า แม้จะขยันขึ้นก็ยังสอบตก หรือแม้จะไม่ขยันขึ้นแต่อาจสอบได้ก็ได ลักษณะเช่นนี้แหละภาษาอังกฤษเรียกว่า เป็นเงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ รูปกริยาที่ใช้เงื่อนไขนี้แยกออกเป็น 2 Tense หรือ 2 กรณี คือ

1)เมื่อผู้พูดแน่ใจว่า เงื่อนไขนั้นจะเป็นจริง ผลก็จะเกิดขึ้นตามมาจริง ใช้….
if + Present + ประโยค will + กริยาช่องที่ 1

เช่น :

if he hurries, he will be in time.

ถ้าเขารีบ เขาก็จะทันเวลา

(ผู้พูดแน่ใจว่า ถ้าเขารีบก็จะทันเวลาอย่างแน่นอน)

If john tries hard, he will succeed.

ถ้าจอห์นพยายามอย่างจริงจัง เขาก็จะสำเร็จ

(ผู้พูดแน่ใจว่า ผลของเงื่อนไขจะเป็นตามนั้นอย่างแน่นอน)

2)เมื่อเป็นเงื่อนไขธรรมดา ซึ่งผู้พูดไม่แน่นอนใจอะไรเป็นพิเศษนัก ต้องการเพียงเพื่อให้ได้พูดออกไปเท่านั้นใช้…..

if + Past + ประโยค would + กริยาช่อง 1

เช่น :

If David hurried, he would be in time.

ถ้าเดวิดรีบ เขาก็จะทันเวลา

(ผู้พูดไม่แน่นอนใจเท่าไรนัก เป็นเงื่อนไขธรรมดาเท่านั้น)

if she left early, she would catch the train.

ถ้าหล่อนออกแต่เช้าหน่อย หล่อนก็จะทันรถไฟ (อยู่)

(เป็นเงื่อนไขธรรมดา ผู้พูดไม่แน่ใจอะไรเป็นพิเศษ จึงใช้ Past และ Would)

หมายเหตุ : ตามกฎข้อ 2 นี้แม้รูปกริยาจะเป็น past แต่ความหมายเป็นปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น หาได้มีความหมายเป็นอดีตตามรูปไม่ ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ

คำค้นหาสำหรับบทความนี้ :การใช้ if, if, Present, ประโยค will, การใช้ Tense, เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, สอนภาษาอังกฤษออนไลน์, บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, ติวภาษาอังกฤษออนไลน์, แชทภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง, บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองออนไลน์, สอบภาษาอังกฤษออนไลน์, อ่านภาษาอังกฤษออนไลน์, การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์, เรียนภาษาออนไลน์, ภาษาอังกฤษออนไลน์, ออนไลน์ภาษาอังกฤษ