อ่านว่า โฮลด์ วิธ เดอะ แฮ แอนด์ วัน วิธ แฮนดส์
แปลว่า จับปลาสองมือ