เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Compound Noun

Compound Noun แปลว่า “นามผสม” หมายถึง การนำเอานาม 2 ตัวมาเขียนติดกันเป็นคำเดียว หรือจะเขียนแยกกันอยู่โดยมี Hyphen (-) มาคั่นด้วยหรือไม่มีก็ได้ ก็ถือว่านามนั้นเป็นนามผสม (Compound Noun) ได้ตามความหมายนี้ ดังนั้น นามผสมจึงมีแหล่งกำเนิดมาในรูปแบบได้หลายอย่างดังต่อไปนี้

1. โดยการนำเอานาม 2 ตัวมาเขียนติด แล้วกลายเป็นนามผสมขึ้นมา (Compound Noun) ได้ เช่น

Life + boat = Lifeboat เรือช่วยชีวิต

Moon + light = Moonlight แสงจันทร์

Cow + boy = Cowboy โคบาล

Mail + box = Mailbox ตู้รับจดหมาย

Door + Man = Doorman คนเฝ้าประตู

Country + man = Countryman คนบ้านนอก

2. โดยการนำเอา Verb-ing บ้าง, นามบ้าง มาเขียนเป็นคำเดียวติดกับนามตัวอื่นโดยมีเครื่องหมาย Hyphen (-) คั่นเอาไว้ แล้วนามนั้นก็จะกลายเป็นนามผสม (Compound Noun) ขึ้นมาทันที เช่น

Court – martial ศาลทหาร

Living – room ห้องรับแขก

Looking – glass กระจกส่อง

Swimming – pool สระว่ายน้ำ

Hand – organ หีบเพลง

School – boy นักเรียนชาย

3. โดยการนำเอานามตัวหนึ่งไปประกอบหน้านามอีกตัวหนึ่ง ทั้งนี้นามตัวหลังเป็นนามหลักหรือนามยืน ส่วนนามตัวหน้าเป็นนามประกอบ ( หรือจะเรียกว่าเป็น Adjective ก็ได้ ) แล้วนามทั้ง 2 ตัวที่มารวมกันนั้น ก็จะกลายเป็นนามผสม (Compound Noun ทันที และนามผสมตามข้อนี้ต้องเขียนแยกกัน ไม่นิยมใช้ Hyphen (-) มาคั่นด้วย เช่น

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ

Football game กีฬาฟุตบอล

Picnic basket ตะกร้าสำหรับไปเที่ยว

Examination papers กระดาษสอบไล่

Mango tree ต้นมะม่วง

Salt water น้ำเค็ม

Foot path ทางเดินเท้า

Government school โรงเรียนรัฐบาล