บีทีเอส ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 1-3 บาท จากเดิมราคา 15-42 บาท จากนี้ไป 1 ตุลาคม จะขึ้นเป็น 16-44 บาท
     นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 บีทีเอสจะปรับราคาค่าโดยสารในเส้นทางสัมปนาน สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-อ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน จากราคา 15-42 บาท เป็น 16-44 บาท

   
 ทั้งนี้ จะเก็บสถานีแรก 16 บาท 2 สถานี  ราคา 23 บาท 3 สถานี ราคา 26 บาท 4 สถานี ราคา 30 บาท 5 สถานี ราคา 33 บาท 6 สถานี ราคา 37 บาท 7 สถานี ราคา 40 บาท และ 8 สถานีเป็นต้นไป ราคา 44 บาท เพิ่มขึ้น 1- 3 บาท เมื่อเทียบกับค่าโดยสารเดิม

     อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายเที่ยวเดินทาง 30 วัน ทั้งสำหรับประเภทบุคคลทั่วไป และ นักเรียนนักศึกษา จะปรับขึ้นราคาเที่ยวละ 1 บาท โดยบุคคลทั่วไป 50 เที่ยว 1300 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 26 บาท 40 เที่ยว 1080 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท 25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 29 บาท และ 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ย เที่ยวละ 31 บาท
     สำหรับนักเรียน นักศึกษา 50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท 40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 20 บาท 25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท และ 15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 24 บาท
     นายสุรพงษ์กล่าวว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการปรับราคาค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2556 ซึ่งสัญญาสัมปทานกำหนดให้สามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ทุก 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินเพดาน ซึ่งบีทีเอสมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตลอด 4 ปี
     “อัตราค่าโดยสารใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 แต่บีทีเอสจะยังคงราคาเดิมเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมเงิน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังจะได้รับส่วนลดครึ่งราคา จากอัตราราคาใหม่ เมื่อใช้บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ โดยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเวลา” นายสุรพงษ์กล่าว


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

  • สัมปทาน ภาษาอังกฤษ คือ n. Concession franchise 
  • ขึ้นราคา ภาษาอังกฤษ คือ v. Raise the price, increase the price
  • ไม่จำกัดเวลา ภาษาอังกฤษ คือ Termless, Timeless