แปลภาษาอังกฤษ หมวด ข

Written on August 24, 2013 in Uncategorized

ข ข the second letter of the Thai alphabet ขงจื้อ n. Confucius, Confucianism ขจร v. to spread, to be disseminated, to be diffused in the air, to be widespread, to give out ขจัด v. to get rid of, to wipe out, to eliminate, to eradicate, to remove ขจัดขจาย v. to scatter, to spread around, to...

Continue reading

แปลไทยเป็นอังกฤษ

Written on July 21, 2013 in Uncategorized

แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ เป็นการรวมคำศัพท์ทั้งง่ายและยาก ที่แปลจากไทยไปเป็นอังกฤษ จำนวนมากไว้ที่นี่ ตัวอย่างการ...

Continue reading
© Copyright 2020