แปลไทยเป็นอังกฤษ
แปลไทยเป็นอังกฤษ เป็นการรวมคำศัพท์ทั้งง่ายและยาก ที่แปลจากไทยไปเป็นอังกฤษ จำนวนมากไว้ที่นี่
ตัวอย่างการนำเสนอคำศัพท์และประโยค ภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ที่นี่คือ เริ่มจากคำไทย
แล้ว บอกว่า ภาษาอังกฤษคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น
ผมรักคุณ I love you
ผมรักคุณจริงๆน่ะ I do love you
ผมชอบคุณ I like you
ความหมาย Mean
จะเห็นว่าเอาในส่วนของความหมายภาษาไทยขึ้นก่อน
เผื่อจะช่วยให้คุณผู้อ่านคนไทยทั้งหลายจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นจ๊ะ
วันนี้ก็ขอเสนอ คำศัพท์ 20 ตัวก่อนน่ะจ๊ะ
ด้านล่างนี้เลย

1. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, Lovely

2. ไม่ประทับใจ ไม่ดึงดูดใจ unprepossessing

3. ตั้งใจ, ปรารถนา, มีเจตนา,มีความมุ่งหมาย Intend

4. ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ไม่มั่นคง Unsure

5. มีโชค, มีความสุข, ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา Blessed, Blest

6. ศักดิ์สิทธิ์, ล่วงเกินไม่ได้, ล่วงละเมิดไม่ได้ Sacrosanct

7. เคร่งศาสนา, เลื่อมใสในศาสนา Religious

8. เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่สนใจ, ไม่เป็นห่วง, ไม่กังวล Unconcerned

9. รวมทั้ง, รวมถึง, เกี่ยวพัน, พัวพัน, มีผลต่อ, ทำให้ ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก, ทำให้เดือดร้อน, หมกมุ่น, มีใจจดใจจ่อ, ม้วนเข้า, ม้วนในห่อ, พับ, ล้อมรอบ Involved

10. เป็นหลักฐาน, ส่อแสดง, แสดงถึง, เป็นลาง, เป็นนิมิต, บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า Betoken

11. แสดงถึง, ชี้แนะ, เป็นเครื่องหมายของ, ความหมายว่า. Denote

12. มีความหมายว่า, กินความหมายกว้าง, แฝง ความหมายว่า -vi. มีความหมายเมื่อร่วมกับคำอื่น Connote

13. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้. Indicate

14. ทำให้งงงวย, ทำให้งง, ทำให้ยุ่งเหยิงใจ. Perplex

15. แปลก, ประหลาด, ผิดแปลก, ผิดตา, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, คาดไม่ถึง, แปลกถิ่น, ต่างถิ่น. -adv. แปลกประหลาด. – Strange

16. ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผน, ไม่เรียบ. -n.. ผู้ที่ผิดปกติ, ผู้ที่อยู่นอกกฎเกณฑ์, สิ่งที่ผิดปกติ, สิ่งที่อยู่นอกกฎเกณฑ์, ทหารที่ไม่สังกัดหน่วยใด หน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ Irregular

17. เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มั่นคง, ไร้จุดหมายปลายทาง, เป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติบางอย่าง. -n. คนที่เอา แน่ไม่ได้, คนที่ผิด ๆ พลาด ๆ. Erratic

18. เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน. Changeable

19. มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์. Constant

20. ไม่ตกลงใจ, ไม่แน่ใจ, ลังเลใจ. Irresolute